№ 20 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

Мотивація як один з найбільш ефективних способів оптимізації процесу вивчення іноземних мов у закладах вищої освіти PDF (English)
Maryna Antonivska 11-20
Мультикультуралізм і питання мовно- культурної ідентичності PDF (English)
Oksana Biletska 21-29
Культурно – дозвіллєва діяльність архітектурних комплексів скансенівського типу в україні на початку ХХІ ст. PDF
Yuliia Borysenko 30-43
Національні екокультурні традиції в сучасних ресторанних закладах PDF
Maryna Bratitsel 44-52
Трансформація дизайн-мислення на платформі цифрової проектної культури під впливом індустріалізації PDF (English)
Irene Hardabkhadze 53-65
Сучасні технології та релігійна культура: деякі методологічні аспекти PDF (English)
Olha Dobrodum 66-76
Правова охорона телевізійних передач та програм як об’єктів права інтелектуальної власності PDF (English)
Anastasiia Zaitseva 77-87
Сучасний стан державної реєстрації українських нерухомих об’єктів культурної спадщини PDF
Oleksandr Zarakhovskyi 88-98
Витоки та становлення бібліотечної цензури в Україні PDF (English)
Olena Karakoz 99-110
Основні напрями досліджень кулінарних традицій в працях закордонних учених у XIX–XXI ст.: культурологічний вимір PDF
Maryna Kobzar 111-124
Масові свята в Україні на межі XIX–XX ст.: форми та можливості трансформацій PDF
Svitlana Kutsak 125-136
Абсолют, ідея, ідеал у філософській традиції PDF
Illarion Lehenkyi 137-146
Засади вивчення нових медіа в контексті науки про культуру (за Л. Вайтом, М. Маклюеном) PDF
Oleksandr Mandelina 147-159
Китайська та американська мрія з культурної перспективи: порівняльний аналіз PDF
Anastasiia Maslova 160-168
Культурний простір, комунікація, місто: співвідношення понять PDF
Oksana Oliinyk 169-177
Читання як складова у формуванні культури сучасної молоді PDF
Liudmyla Prokopenko 178-188
Культурологічний аспект викладання іноземної мови студентам закладів вищої освіти PDF (English)
Nataliia Sarnovska 189-199
Візуальна культура в соціальних мережах PDF (English)
Victoria Solomatova 200-208

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Синтез мистецтв у сезонах Сергія Дягілєва як діалог культур: постреальність інтерпретативних парадигм PDF
Anna Arefieva 209-217
Фактор удавання у грі актора театру та кіно PDF (English)
Mykhailo Barnych 218-227
Експериментально-дослідна робота Казимира Малевича в галузі художньої культури PDF
Liliana Vezhbovska 228-237
Специфіка аудіовізуальної культури в мультимедійному просторі: звуковий аспект PDF (English)
Serafym Zheliezniak 238-248
Феномен комічного в сучасному естрадному мистецтві PDF (English)
Vitaly Ilnitsky 249-257
«Пантомімічна культура» та міждисциплінарні аспекти її теоретичного осмислення PDF (English)
Bohdan Svarnyk 258-266
Готовність до інновацій музиканта-фахівця у втіленні цивілізаційної специфіки музичного професіоналізму PDF
Liliia Shevchenko 267-279

РЕЦЕНЗІЇ. ВІДГУКИ. ПОВІДОМЛЕННЯ

Не шлях у минувшину, а дорога… до органічного буття народу в нових умовах PDF
Юрій Іванович Горбань 280-283