DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.20.2019.172399

Правова охорона телевізійних передач та програм як об’єктів права інтелектуальної власності

Anastasiia Zaitseva

Анотація


Мета дослідження. У статті проаналізовані питання правової охорони
телевізійних передач і програм як обʼєктів права інтелектуальної власності та
визначено особливості правового регулювання зазначених обʼєктів та їх місце
в системі права інтелектуальної власності. Стрімке зростання розвитку технологій
впливає на популяризацію телебачення та його продуктів, що призводить до
необхідності вдосконалення правової охорони такого обʼєкта права інтелектуальної
власності як телевізійна передача (програма).
Методологія дослідження. Основними методологічними принципами
у дослідженні є загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема структурний метод,
який застосовувався в угрупованні та викладенні фактичного матеріалу, його аналізі
й використанні. Дослідження базується також на порівняльному методі, системному
підході та компаративному аналізі, які дозволили зрозуміти особливості законодавства
України та зарубіжних країн, а також структурувати і розглянути питання правової
охорони телевізійних передач та програм.
Наукова новизна. Визначити особливості правового регулювання зазначених
обʼєктів та їх місце в системі права інтелектуальної власності.
Висновки. Тож необхідність визначення телепередачі як одного з видів
аудіовізуальних творів та надання їй відповідної правової охорони вважається цілком

виправданим, з огляду на той творчий внесок, який робиться в процесі її створення.
Зазначений обʼєкт права інтелектуальної власності виявляється доволі складним та
потребує кваліфікації, яка дозволить зарахувати ту чи іншу телевізійну програму або
передачу до певної визначеної групи обʼєктів права інтелектуальної власності та
визначатиме особливості її правового регулювання та правомірного використання.
Тому, вважаємо, що необхідно ввести в законодавство більш точне визначення
телевізійної передачі з точки зору відмінності від інших телевізійних аудіовізуальних
творів, наприклад, телефільмів.


Ключові слова


авторське право; суміжні права; телевізійна передача; телевізійна програма; обʼєкт права інтелектуальної власності

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Afanasieva, K. (2011). Dohovirni vidnosyny u sferi diialnosti orhanizatsii movlennia

[Contractual relations in the field of broadcasting organizations]. Teoriia i praktyka

intelektualnoi vlasnosti, no. 3, pp. 27–33.

Andrusiv, U.B. (2014). Pravovyi status orhanizatsii movlennia [Legal status of

broadcasting]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, no. 4, pp. 185–189.

Andrusiv, U.B. (2015). Problemy prav intelektualnoi vlasnosti na prohramy (peredachi)

orhanizatsii movlennia v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Intellectual property issues

of broadcasting in Ukraine: problems and future]. Chasopys Kyivskoho universytetu

prava, no 1, pp. 201–207.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1971). 995_051. [online]

Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051> [Accessed: 10 March

.

Boiarchuk, O.M. (2002). Tsyvilno-pravova okhorona sumizhnykh prav v Ukraini [Civil

protection of related rights in Ukraine]. D.ED. Taras Shevchenko National University

of Kyiv.

Burylo, Yu.P. (2015). Peredachi (prohramy) orhanizatsii movlennia yak obiekty prava

intelektualnoi vlasnosti ta obiekty informatsiinykh pravovidnosyn [Programs (shows)

of broadcasting as objects of intellectual property rights and objects of information

legal relation]. Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo, issue 14, pp. 8–12.

European Convention on Cinematographic Co-production (1992). 994_136. [online]

Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/994_136> [Accessed: 10 March

.

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, n.d. Rekomendatsii dlia

uchasnykiv protsesu stvorennia ta vykorystannia audiovizualnykh tvoriv i vykonan

[Recommendations for participants in the process of creating and using audiovisual

works and performances] [online] Available at: <http://me.gov.ua/Documents/

Detail?lang=uk-UA&id=8339bc5d-edba-4a26-b7ad-a4970614628e&title=Rekomendat

siiDliaUchasnikivProtsesuStvorenniaTaVikoristanniaAudiovizualnikhTvorivIVikonan>

[Accessed: 10 March 2019].

Moscow Commercial Court. (2013). O presechenii deistvii, narushaiushchikh pravo,

i o ponuzhdenii zakliuchit dogovor, o vyplate voznagrazhdeniia za soobshchenie v efir

fonogramm, opublikovannykh v kommercheskikh tceliakh: Reshenie ot 26 noiabria

g. po delu № A40-74014/2013 [On the suppression of actions violating the right,

and on the compulsion to conclude an agreement on the payment of remuneration

for the broadcasting of phonograms published for commercial purposes: Decision of

November 26, 2013 in case no. A40-74014/2013. [online] Sudebnye i normativnye akty

RF. Available at: <https://sudact.ru/arbitral/doc/RPxHDRtcfhb8/> [Accessed 10 March

.

On Cinematography (1998). 9/98-ВР. [online] Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80?lang=en> [Accessed:10 March 2019].

On Copyright and Related Rights (1993). 3792-XII. [online] Available at: <https://zakon.

rada.gov.ua/laws/show/3792-12?lang=en> [Accessed: 10 March 2019].

On Television and Radio Broadcasting (1993). 3759-XII, [online] Available at: <https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12?lang=en> [Accessed: 2 February 2019].

Rozhkova, M. (2017). Iavliaetsia li teleperedacha ili teleprogramma audiovizualnym

proizvedeniem / slozhnym obektom intellektualnoi sobstvennosti [Is the TV show

or program audiovisual work / complex intellectual property]. Zakon.ru, [blog]

January. Available at: <https://zakon.ru/blog/2017/1/6/yavlyaetsya_li_teleperedacha_

ili_teleprogramma_audiovizualnym_proizvedeniemslozhnym_obektom_intellek>

[Accessed: 10 March 2019].

Shtefan, A. (2011). Videohrama: doslidzhuiemo pravovu pryrodu [Video recording:

investigation of the legal nature]. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti, no. 4,

pp. 16–20.

The Civil Code of Ukraine (2003). 435-IV. [online] Available at: <https://zakon.rada.gov.

ua/laws/show/435-15?lang=en> [Accessed: 2 February 2019].

WIPO. (1989). Treaty on the International Registration of Audiovisual Works (“Film

Register Treaty”). [pdf] Available at: <https://biblioteca.ua.es/en/propiedad-intelectual/

documentos/legislation/registration-treaty-movies.pdf> [Accessed: 10 March 2019].

Zaitseva, A.V. (2018). Aktualni pytannia pravovoi okhorony televiziinykh peredach ta

prohram yak obiektiv prava intelektualnoi vlasnosti [Top issues of legal protection of

TV programs and shows as objects of intellectual property rights]. Pytannia kulturolohii,

issue 34, pp. 199–207.

Zaitseva, A.V. (2015). Stanovlennia ta rozvytok pravovoi okhorony audiovizualnoho

tvoru yak samostiinoho ob’iekta avtorskoho prava [Establishment and development of

legal protection of audiovisual work as individual object of copyright]. Mytna sprava,

no. 1(2.2), pp. 204–209.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрусів У. Б. Правовий статус організацій мовлення. Часопис Київського
університету права. 2014. № 4. С. 185–189.

2. Андрусів У. Б. Проблеми прав інтелектуальної власності на програми
(передачі) організацій мовлення в Україні: проблеми та перспективи. Часопис
Київського університету права. 2015. №1. С. 201–207.

3. Афанасьєва К. Договірні відносини у сфері діяльності організацій
мовлення. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2011. №3. С. 27–33.

4. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів:
Паризький Акт від 24 лип. 1971 р., змінений 2 жовт. 1979 р. Верховна Рада України.
Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051 (дата
звернення: 10.03.2019).

5. Боярчук О. М. Цивільно-правова охорона суміжних прав в Україні: дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2002.
2012 арк.

6. Бурило Ю. П. Передачі (програми) організацій мовлення як об’єкти права
інтелектуальної власності та об’єкти інформаційних правовідносин. Приватне
право і підприємництво. 2015. Вип. 14. С. 8–12.

7. Зайцева А. В. Актуальні питання правової охорони телевізійних передач
та програм як об’єктів права інтелектуальної власності. Питання культурології.
2018. Вип. 34. С. 199–207. DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.34.2018.154071.

8. Зайцева А. В. Становлення та розвиток правової охорони аудіовізуального
твору як самостійного об’єкта авторського права. Митна справа. 2015. № 1(2.2).
С. 204–209.

9. Європейська конвенція про спільне кінематографічне виробництво. Дата
підписання 2 жовт. 1992 р. [Конвенцію ратифіковано із заявою Законом № 1140-
VI (1140-17) від 18.03.2009]. Верховна Рада України. Законодавство України. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_136 (дата звернення: 10.03.2019).

10. О пресечении действий, нарушающих право, и о понуждении заключить
договор, о выплате вознаграждения за сообщение в эфир фонограмм,
опубликованных в коммерческих целях : решение Арбитражного суда города
Москвы от 26 ноября 2013 г. по делу № А40-74014/2013. Судебные и нормативные
акты РФ. URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/RPxHDRtcfhb8/ (дата звернення:
10.03.2019).

11. Про авторське право та суміжні права : Закон України № 3792-XII від
23 груд. 1993 р. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/3792-12 (дата звернення: 10.03.2019).

12. Про кінематографію : Закон України № 9/98 від 13 січ. 1998 р. Верховна Рада
України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-
%D0%B2%D1%80?lang=uk (дата звернення: 10.03.2019).

13. Про телебачення і радіомовлення : Закон України № 3759-XII від 21 груд.
1993 р. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/3759-12?find=1&text=%F2%E5% EB%E5%E1%E0%F7#w13 (дата
звернення: 4.02.2019).

14. Рекомендації для учасників процесу створення та використання
аудіовізуальних творів і виконань. Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України. URL: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8339bc5d-edba-
4a26-b7ad-a4970614628e&title=RekomendatsiiDliaUchasnikivProtsesuStvorenniaTa
VikoristanniaAudiovizualnikhTvorivIVikonan (дата звернення: 10.03.2019).

15. Рожкова М. Является ли телепередача или телепрограмма аудиовизуальным
произведением/сложным объектом интеллектуальной собственности. Закон.ру.
URL: https://zakon.ru/blog/2017/1/6/yavlyaetsya_li_teleperedacha_ili_teleprogramma_
audiovizualnym_proizvedeniemslozhnym_obektom_intellek (дата звернення:
10.03.2019). Дата публікації: 06.01.2017.

16. Цивільний Кодекс України : прийнятий Верховною Радою України 16 січ.
2003 р. № 435-IV. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: http://zakon.
rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=435–15 (дата звернення: 4.02.2019).

17. Штефан А. Відеограма: досліджуємо правову природу. Теорія і практика
інтелектуальної власності. 2011. № 4. С. 16–20.

18. Treaty on the International Registration of Audiovisual Works («Film Register
Treaty»). Adopted at Geneva on April 18, 1989. Available at: https://biblioteca.ua.es/
en/propiedad-intelectual/documentos/legislation/registration-treaty-movies.pdf
(Accessed:10.03.2019).

Copyright (c) 2019 Анастасія Вікторівна Зайцева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.