Про журнал

обкладинка

Назва: «Культура і мистецтво у сучасному світі»

Рік заснування: 2003 р.

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24361-14201 ПР від 03.03.2020 р.

ISSN 2410-1915 (Print), ISSN 2616-423X (Online).

Періодичність: 1 раз на рік (вересень)

Мова видання: українська, англійська

Цілі та сфера застосування

Збірник наукових праць «Культура і мистецтво у сучасному світі» – міжнародне наукове рецензоване видання, засноване у 2003 р.

Мета журналу – висвітлення актуальних питань теорії та історії української і світової культури, теоретичних та творчих проблем розвитку мистецтва у сучасних умовах.

Публікує дослідницькі та оглядові статті з культурології; теорії та історії української та світової культури; проблем мистецтвознавства; візуального та виконавського мистецтва; вивчення і збереження культурної спадщини; музеєзнавства та пам’яткознавства; філософії культури; міжкультурні комунікації у сучасному світі; лінгвокультурології; культури повсякденності; масової культури; соціокультурної діяльності, які інтегрують підходи з соціальних, гуманітарних та інших суміжних наук.

Розділ «Рецензії» містить відгуки на нові книги, опубліковані українською та іншими мовами.

Орієнтований на всіх, хто цікавиться новими тенденціями в галузі культури і мистецтва.

Видання є рецензованим (подвійно анонімним). Публікує статті, написані англійською мовою. Усі статті супроводжуються анотацією українською мовою.

Основні рубрики:

 • Теорія та історія культури;
 • Актуальні проблеми художньої культури;
 • Дизайн;
 • Аудіовізуальне мистецтво.

Індексування та архівування

«Культура і мистецтво у сучасному світі» проіндексовано в таких базах даних і каталогах:
BASE, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, EuroPub, Google Scholar, Index Copernicus, Journal Factor, Lens, MIAR, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ResearchGate, Scilit, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Публікаційна етика

Редакційна колегія, редактори та рецензенти збірника наукових праць «Культура і мистецтво у сучасному світі» дотримуються вимог Комітету з етики публікацій Committee on Publication Ethics (COPE)

Редакційна колегія рекомендує авторам дотримуватися Міжнародних стандартів для авторів Комітету з етики публікацій Committee on Publication Ethics (COPE)

Політика відкритого доступу

Підтримуючи вільний обмін знаннями, «Культура і мистецтво у сучасному світі» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

Усі матеріали підлягають поширенню на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Користувачі можуть вільно переглядати, читати, завантажувати статті з науковою та навчальною метою; поширювати їх, обов’язково зазначаючи авторство.

Автор опублікованої статті має право поширювати інформацію про неї та розміщувати посилання в електронному репозитарії закладу вищої освіти/установи.

Повнотекстовий доступ до наукових статей представлено на офіційному сайті періодичного видання у розділі «Архіви» та на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України.

Резервне архівування

Здійснюється електронне резервне копіювання та збереження доступу до вмісту журналу за допомогою системи LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe).

Плата за публікацію і обробку статей

Редагування та публікацію статей у збірнику наукових праць «Культура і мистецтво у сучасному світі» виконують на безоплатній основі. Публікація в збірнику не передбачає виплати авторських гонорарів.

Політика щодо плагіату

Усі рукописи, подані для публікації у збірнику наукових праць «Культура і мистецтво у сучасному світі», проходять перевірку на наявність запозичень і плагіату за допомогою онлайн-сервісу «UNICHECK» та сервісу Strike Plagiatism.

Експертне оцінювання

«Культура і мистецтво у сучасному світі» приймає до розгляду актуальні статті, які відповідають вимогам до наукових публікацій і які не публікувалися раніше в інших друкованих (електронних) виданнях. Оприлюднені результати дослідження сприяють розвитку знань у галузі культури і мистецтва, пропонують нові ідеї, які чітко представлені та аргументовані.

Порядок рецензування

Для забезпечення високого наукового рівня журналу подані рукописи проходять процес експертного оцінювання.

Усі рукописи спочатку переглядає головний редактор, щоб оцінити їхню відповідність тематиці журналу.

Редакційна колегія має право відхилити рукопис на етапі попереднього розгляду, якщо його зміст не відповідає тематиці й науковому напряму журналу, а також не дотримано вимог до структури та технічного оформлення.

З метою максимально об’єктивного експертного оцінювання змісту поданих рукописів і відбору найбільш актуальних, оригінальних матеріалів передбачено «сліпе» рецензування рукописів.

Подані рукописи оцінюють за актуальністю, теоретико-методологічним рівнем, науковою новизною та практичним значенням результатів дослідження щонайменше два незалежні рецензенти – експерти з відповідних галузей, призначені рішенням редакційної колегії.

Процес рецензування триває від 14 до 28 днів.

Рецензія містить рекомендації для покращення рівня рукопису та висновок щодо публікації.

Форма рецензії (відкрити/завантажити).

За результатами рецензування редколегія ухвалює рішення:

 • прийняти рукопис до друку;
 • повернути рукопис автору на доопрацювання з урахуванням рекомендацій рецензентів;
 • відмовити в прийнятті рукопису до друку.

Після експертного оцінювання автор електронною поштою отримує звіт від редакції, що містить відгуки, коментарі та рекомендації рецензентів.

У разі необхідності внесення коректив редакція повертає рукопис автору на доопрацювання. Виправлений рукопис повторно оцінює той же рецензент.

Повідомлення про відхилення рукопису після експертного оцінювання редакція надсилає автору електронною поштою.

Усі рішення щодо публікації ухвалює головний редактор на підставі висновків рецензентів. Прийняттям рукопису до публікації є дата отримання позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо його опублікування.

Редакція залишає за собою право відхилити статтю у разі:

 • виявлення запозичення (плагіату),
 • невідповідності статті тематиці журналу,
 • наявності негативного висновку рецензента,
 • відмови автора врахувати рекомендації рецензентів.

У разі незгоди з висновком рецензента автор рукопису має право надати аргументовану відповідь редакції журналу. За таких обставин рукопис розглядає робоча група редакційної колегії. Редакційна колегія може направити рукопис на повторне рецензування іншому експертові.

Рукописи, які отримали позитивні висновки експертів, передають на літературне й технічне редагування.

Перед публікацією відредаговані рукописи остаточно узгоджують з автором.

У поточному випуску може публікуватися не більше ніж одна стаття одного автора.

Експертне оцінювання проводять конфіденційно. Рецензенти отримують статтю без відомостей про автора, а автору не повідомляють прізвища рецензентів.

Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису, нікому, крім авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише в разі заяви про недостовірність чи фальсифікацію матеріалів. У всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Взаємодія між автором і рецензентами відбувається через редакцію видання або за допомогою видавничої платформи OJS (Open Journal Systems).

Публікацію поточного випуску «Культура і мистецтво у сучасному світі» здійснюють на підставі рекомендації Вченої ради Київського національного університету культури і мистецтв, зафіксованої в протоколі.

Прочитайте Настанови для авторів, щоб правильно оформити і подати ваш рукопис.