DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.20.2019.172395

Трансформація дизайн-мислення на платформі цифрової проектної культури під впливом індустріалізації

Irene Hardabkhadze

Анотація


Мета дослідження – розгляд взаємозв’язку дизайн-мислення і традиційної дизайнерської творчості з аналізом еволюції дизайн-мислення в дискурсі проектної культури під впливом індустріалізації, а також виявлення особливостей дотримання закону Меткалфа у ракурсі дизайн-творчості. Методологія дослідження ґрунтуються на системному підході до визначення факторів впливу цифрових методів моделювання віртуальних об’єктів на генерацію і матеріалізацію дизайнерських рішень. Генезис проектної культури та еволюція дизайн-мислення проаналізовані на базі історіографічного аналізу; визначення взаємозв’язку дизайн-мислення і традиційного дизайну реалізовано з використанням порівняльного аналізу; критичний аналіз застосований для дослідження умов дотримання закону Меткалфа в дискурсі дизайн- творчості. Наукова новизна. Обґрунтована доцільність використання дизайн-мисленні як медіатора реалізації концепцій у дизайн-творчості. З’ясовано, що під впливом інформатизації формується цифрова фаза проектної культури, а дизайн-мислення транспонується у цифрове дизайн-мислення. Виявлено, що в дискурсі дизайн- творчості закон Меткалфа діє на обмеженій множині реципієнтів мережі, чисельність яких оцінюється кількома десятками. Зростання «корисності» мережевих комунікацій можна досягти шляхом тематичної селекції мережевих творчих джерел та фільтрації за рівнем унікальності їхньої інформації. Висновки. В ході індустріальних революцій мета дизайну залишалася незмінною, а відповідь на зміну умов навколишнього середовища полягала в переході проектної культури в цифрову фазу. Дизайн-мислення на платформі цифрової проектної культури трансформувалося в цифрове дизайн- мислення з розширенням сфери впливу на соціальні процеси та концентрацією на індивідуальні потреби людині. Для сталого розвитку дизайну на платформі цифрової проектної культури необхідна адаптація дизайн-мислення та актуалізація цифрових компетенцій в кожному з напрямів дизайну.

Ключові слова


індустріалізація; проектна культура; дизайн-мислення; цифровий дизайн; аугментація реальності; цифрові компетенції

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


An Introduction to Design Thinking PROCESS GUIDE. (2017). The Stanford d.school. [online] Available at: https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/ designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf. [Accessed: 05.04.2019].

Augmented Reality. The holographic campfire. (2018). Meta. [online] Available at: <https://metavision.com//the-holographic-campfire> [Accessed: 10.03.2019].

Commission of the European Communities. Brussels. 7.4.2009 (Commission Staff Working Document: Design as driver of user-centered innovation). [online] Available at: <http:// ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument. cfm?doc_id=2784> [Accessed: 04.09.2018].

Stages in the Design Thinking Process. (2016). Interaction design foundation. [online] Available at: <https://www.interaction–design.org/literature/article/5–stages–in–the– design–thinking–process> [Accessed: 11.2017].

Global Human Capital Trends 2016. (2016). Deloitte’s Human Capital. Deloitte University Press. [online] Available at: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ global/Documents/HumanCapital/gx–dup–global–human–capital–trends–2016.pdf> [Accessed: 17.05.2018].

Metcalfe’s Law. Computter hope. [online] Available at: <https://www.computerhope. com/jargon/m/metcalfe.htm> [Accessed: 20.02.2019].

Milk, C. (2016). The birth of virtual reality as an art form. TED Talk. [online] Available at: <https://www.ted.com/talks/chris_milk_the_birth_of_virtual_reality_as_an_art_form/ transcript> [Accessed: 20.02.2019].

Oxman, N. (2016). Design at the intersection of technology and biology. [online] Available at: <http://www.weareenzyme.com/peopl> [Accessed: 10.11.2017].

Solution for the fashion business life cycle. (2018). Gerber Technology. [online] Available at: <https://www.gerbertechnology.com/fashion-apparel> [Accessed: 20.02.2019].

Tennø, H. (2018). Traditional vs. Digital Design Thinking. Digital design thinking porta. [online] Available at: <https://www.digitaldesignthinking.io/> [Accessed: 17.03.2019].

The Fourth Industrial Revolution. (2016). World Economic Forum. [online] Available at: <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the–fourth–industrial–revolution–what–it– means–and–how–to–respond> [Accessed: 15.03.2018].

Top 9 of the best CAD fashion design software. (2018). Sculpteo. [online] Available at: <https://www.sculpteo.com/blog/2018/02/07/top–9–of–the–best–cad–fashion– design–software> [Accessed: 20.02.2019].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. An Introduction to Design Thinking PROCESS GUIDE. The Stanford d.school.
2017. URL: https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/
attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf (Accessed: 05.04.2019).

2. Augmented Reality. The holographic campfire, Meta. 2018 [online]. URL:
https://metavision.com//the-holographic-campfire/ (Accessed: 10.03.2019).

3. Commission of the European Communities. Design as driver of user-centered
innovation. Commission Staff Working Document 7. 4. 2009. Brussels. 2009. URL: http://
ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument. cfm?doc_id=2784. (Accessed:
04.09.2018).

4. Deloitte’s Human Capital. Global Human Capital Trends 2016. Deloitte
University Press. 2016. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
global/Documents/HumanCapital/gx–dup–global–human–capital–trends–2016.pdf
(Accessed: 17.05.2018).

5. 5 Stages in the Design Thinking Process. Interaction design foundation. 2016.
URL: https://www.interaction–design.org/literature/article/5–stages–in–the–design–
thinking–process (Accessed: 10.11.2017).

6. Metcalfe’s Law. Computter hope. URL: https://www.computerhope.com/
jargon/m/metcalfe.htm (Accessed: 17.03.2019).

7. Milk C. The birth of virtual reality as an art form. TED Talk. 2016. URL: https://
www.ted.com/talks/chris_milk_the_birth_of_virtual_reality_as_an_art_form/transcript
(Accessed: 17.03.2019).

8. Oxman N. Design at the intersection of technology and biology. URL: http://www.
weareenzyme.com/peopl (Accessed: 10.11.2017).

9. Solution for the fashion business life cycle. Gerber Technology. 2018. URL:
https://www.gerbertechnology.com/fashion-apparel (Accessed: 17.03.2019).

10. Tennø H. Traditional vs. Digital Design Thinking. Digital design thinking portal.
2018. URL: https://www.digitaldesignthinking.io/ (Accessed: 17.03.2019).

11. The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. 2016. URL: https://
www.weforum.org/agenda/2016/01/the–fourth–industrial–revolution–what–it–means–
and–how–to–respond (Accessed: 15.03.2018).

12. Top 9 of the best CAD fashion design software. Sculpteo. 2018. URL: https://
www.sculpteo.com/blog/2018/02/07/top–9–of–the–best–cad–fashion–design–
software/ (Accessed: 12.11.2018).

Copyright (c) 2019 Ірина Анатоліївна Гардабхадзе

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.