DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.20.2019.172392

Культурно – дозвіллєва діяльність архітектурних комплексів скансенівського типу в україні на початку ХХІ ст.

Yuliia Borysenko

Анотація


Мета роботи. Дослідити культурно-дозвіллєву діяльність архітектурних комплексів скансенівського типу в Україні на початку XXI ст. Методологія дослідження полягає в застосуванні методу джерелознавчого аналізу основних публікацій з теми (для з’ясування рівня наукової розробленості проблеми), термінологічного аналізу (для уточнення базових понять), порівняння (для виявлення характерних особливостей розвитку архітектурних комплексів скансенівського типу), теоретичного узагальнення (для формулювання висновків). Наукова новизна полягає у тому, що автором вперше висвітлено процес становлення архітектурних комплексів скансенівського типу в Україні на початку ХХІ ст. та репрезентовано культурно- дозвіллєвий напрям діяльності найбільших закладів означеного типу. Висновки. На початку XXI ст. на території України виникає новий тип музею під відкритим небом – архітектурний комплекс скансенівського типу. До традиційних напрямів роботи музеїв додається також культурно-дозвіллєвий. Можемо стверджувати, що сьогодні означеним типом музейних закладів реалізуються такі різновиди культурно- дозвіллєвої діяльності, як: відтворення матеріальної та духовної культури шляхом історичної реконструкції, проведення майстер-класів з популяризації народних ремесел, розробка та впровадження анімаційних програм, організація фестивалів, влаштування різноманітних святкувань та урочистостей.

Ключові слова


архітектурний комплекс скансенівського типу; музей просто неба; культурно-дозвіллєва діяльність; шоу-програма; фестиваль; історична реконструкція

Повний текст:

PDF

Посилання


Afanasiev, O.Ye. (2011). Skanseny Ukrainy yak reprezentanty rehionalnykh typiv pryrodokorystuvannia [Scansens of Ukraine as representatives of regional types of nature use]. Heohrafiia ta turyzm, no. 15, pp. 111–119.

Drevnii Kyiv «Kniazivstvo Kyivska Rus» [Ancient Kyiv “Principality of Kievan Rus”]. (n.d.), [online]. Available at: http://parkkyivrus.com/ua [Accessed: 25 April 2019].

Etnohrafichnyi kompleks «Ukrainske selo» [Ethnographic Complex ”Ukrainian Village”], [online]. Available at: http://etno-selo.com.ua [Accessed: 25 April 2019].

Fastovets, O.O. (2015). Rozvazhalno-istorychnyi kompleks “Park Kyivska Rus” yak tsentr podiievoho turyzmu [The entertainment and historical complex “Kievan Rus Park” as the center of event tourism]. Stratehichni perspektyvy turystychnoi ta hotelno-restorannoi industrii v Ukraini: Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet konferentsi, Ukraina, Uman, 30 zhovtnia 2015 r.: Uman National University of Horticulture, pp. 235–237.

Hlystun, O. (2013). Dosvid rekultyvatsii tradytsiinoho novorichchia v suchasnii Ukraini [The experience of recultivation of the traditional New Year celebration in modern Ukraine]. Kultura i mystetstvo v suchasnomu sviti, no. 14, pp. 203–208.

Kadnichanskyi, D.A. (2012). Vykorystannia istoryko-kulturnoi spadshchyny Ukrainy v turyzmi na prykladi skanseniv [Use of historical and cultural heritage of Ukraine in tourism on the example of scansens]. Kraieznavstvo, no. 1, pp. 128–137.

Kylymystyj, S.M. (2015). Klasyfikatsiia vydiv animatsiinoi diialnosti v turyzmi [Classification of animation types in tourism]. Mizhnarodnyi visnyk: kulturolohiia, filolohiia, muzykoznavstvo, no. 2(5), pp. 77–83.

Mamaieva Sloboda: Kozatske selyshche posered mista Kyieva [Mamaeva Sloboda: Cossack’s village in the middle of Kyiv City], [online] Available at: http://mamajevasloboda. ua [Accessed: 25 April 2019].

Nabokov, R.H. (2013). Festyval u konteksti sviatkovo-smikhovoi kulturyi [Festival in the context of festive and laugh culture]. Kultura Ukrainy, no. 43, pp. 118–126.

Olishevska, Yu.A. (2013). Urbolandshafty yak oseredky rozvytku turyzmu (na prykladi mista Kyieva) [Urban landscapes as centers of tourism development (on example of Kyiv City)]. Naukovi zapysky Vinnytskoho peduniversytetu. Seriia: Heohrafiia, no. 25, pp. 133–141.

On Amendments to the Law of Ukraine On Museums and Museum Affairs № 659 – XIV. (1999, May 14). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy.

Posokhov, I.S. (2014). “Istorychni rekonstruktsii” yak forma kulturno-piznavalnoho turyzmu: teoretychni aspekty [“Historical re-enactment” as a form of Cultural– Cognitive Tourism: theoretical aspects]. Heohrafiia ta turyzm, no. 28, pp. 103–112.

Vodianyk, L.Yu. (2012). Skanseny Ukrainy: heohrafiia ta turystsko-rekreatsiine znachennia [Scansens of Ukraine: geography and tourist-recreational meaning]. Heohrafiia ta turyzm, no.19, pp. 149–155.

Yakobchuk, O.V. (2018). Evoliutsiia shou-prohram: mynule ta suchasnist. [Evolution of show programs: past and present]. Kultura Ukrainy, no. 61, pp. 329–338.

Zeleniuk, H.A. (2014). Suchasni tendentsii u kulturnomu dozvilli etnohrafichnykh parkiv Kyieva [Contemporary trends in the cultural leisure of the ethnographic parks of Kyiv]. Visnyk KNUKiM. Seriia: Mystetstvoznavstvo», no. 30, pp. 38–43. DOI: https://doi. org/10.31866/2410–1176.30.2014.159819.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Афанасьєв О. Є. Скансени України як репрезентанти регіональних типів
природокористування. Географія та туризм. 2011. Вип. 15. С. 111–119.

2. Водяник Л. Ю. Скансени України: географія та туристсько-рекреаційне
значення. Географія та туризм. 2012. Вип. 19. С. 149–155.

3. Древній Київ «Князівство Київська Русь». URL: http://parkkyivrus.com/ua
(дата зверенення: 25.04.2019).

4. Етнографічний комплекс «Українське село». URL: http://etno-selo.com.ua
(дата звернення: 25.04.2019).

5. Зеленюк Г. А. Сучасні тенденції у культурному дозвіллі етнографічних
парків Києва. Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. 2014. Вип. 30. С. 38–43.
DOI: https://doi.org/10.31866/2410–1176.30.2014.159819.

6. Каднічанський Д. А. Використання історико-культурної спадщини України
в туризмі на прикладі скансенів. Краєзнавство. 2012. № 1. С. 128–137.

7. Килимистий С. М. Класифікація видів анімаційної діяльності в туризмі.
Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. 2015. Вип. 2(5).
С. 77–83.

8. Мамаєва Слобода: козацьке селище посеред міста Києва. URL: http://
mamajeva-sloboda.ua (дата звернення: 25.04.2019).

9. Набоков Р. Г. Фестиваль у контексті святково-сміхової культури. Культура
України. 2013. №. 43. С. 118–126.

10. Олішевська Ю. А. Урболандшафти як осередки розвитку туризму
(на прикладі міста Києва). Наукові записки Вінницького педуніверситету. Серія:
Географія. 2013. № 25. С. 133–141.

11. Посохов І. С. «Історичні реконструкції» як форма культурно-пізнавального
туризму: теоретичні аспекти. Географія та туризм. 2014. № 28. С. 103–112.

12. Про внесення змін до Закону України «Про музеї та музейну справу»:
Закон України від 14 травня 1999 року 659 – XIV / Верховна Рада України. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/659–14 (дата звернення: 25.04.2019).

13. Фастовець О. О. Розважально-історичний комплекс «Парк Київська Русь»
як центр подієвого туризму. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-
ресторанної індустрії в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет конф.,
Умань, 30 жовтня 2015 р. Умань, 2015. С. 235–237.

14. Хлистун О. С. Досвід рекультивації традиційного новоріччя в сучасній
Україні. Культура і мистецтво в сучасному світі, 2013. № 14. С. 203–208.

15. Якобчук О. В. Еволюція шоу-програм: минуле та сучасність. Культура
України. 2018. Вип. 61. С. 329–338.

Copyright (c) 2019 Юлія Станіславівна Борисенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.