DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.20.2019.172448

Експериментально-дослідна робота Казимира Малевича в галузі художньої культури

Liliana Vezhbovska

Анотація


Актуальність дослідження зумовлена необхідністю переосмислення теоретичної
спадщини Малевича та його впливу на культурний процес України 20–30-х рр. ХХ ст.,
яка є не менш важливою, ніж його творчий доробок.
Наукова новизна розвідки полягає у розширенні дискурсу присутності Казимира
Малевича в українському культурному процесі в кін. 20 – поч. 30 рр. XX ст., а також
у з’ясуванні ролі його експериментально-дослідницької роботи в галузі художньої
культури.
Стаття базується на історичному методі, який виражений через конкретно-
історичні чинники для визначення теоретичної спадщини К. Малевича, його місця
в історії мистецтва авангардного напрямку супрематизму та розвитку художньої
культури в цілому. Застосовано також текстологічний та компаративний методи
дослідження для вивчення теоретичних статей-лекцій Казимира Малевича,
опублікованих у харківському виданні пан-футуристів «Нова Генерація» у 1928–30 рр.
Теоретична спадщина Малевича не менш важлива, ніж його творчий доробок. Проте
сьогодні теоретичні праці Малевича в українській науковій культурі недостатньо
вивчені, про що свідчить також відсутність його напрацювань у художній освіті.
Висновки. Доведено, що, експериментальна та пошукова робота Казимира
Малевича стала важливим свідченням епохи та фіксацією нового бачення у сфері
художньої культури. Викладання теоретичних розробок у Київському художньому
інституті, їхня публікація у «Новій генерації» засвідчили високу готовність до діалогу
та оновлення українського творчого середовища. Казимир Малевич збагатив історію
мистецтва новим терміном: «безпредметність», який протиставляв образотворчому
мистецтву, завданням якого є відтворення предметного світу. Безпредметність
Малевича була, по суті, новим методом інтерпретації мистецтва, що змістив акценти
від визначення змісту до визначення форми мистецтва, його сутності («як таковості»).
Фактично він, як теоретик, виявив закономірності розвитку художньої форми,
пояснивши важливість і послідовність виникнення кожного нового напрямку: від
Сезана до кубізму, від кубізму до футуризму і кубофутуризму; від кубофутуризму до
супрематизму.

Ключові слова


культурний процес; теорія мистецтва; супрематизм; формальний аналіз; безпредметність; Малевич

Повний текст:

PDF

Посилання


Filevska, T. ed. (2016). Kazymyr Malevych. Kyivskyi period. 1928–1930: Statti. Dokumenty

ta lysty [Kazimir Malevich. Kyiv period. 1928–1930: Articles. Documents and letters].

Kyiv: Rodovid.

Horbachov, D. (2006). Malevych ta Ukraina [Malevich and Ukraine]. Kyiv: SIMstudiia.

Malevych, K. (2006). Analiz novoho ta obrazotvorchoho mystetstva [Analysis of New

and Fine Arts]. In: Malevych ta Ukraina, pp. 40–49.

Malevych, K. (1928). Nove mystetstvo i mystetstvo obrazotvorche [New art and fine art].

Nova Heneratsiia, no. 9, pp. 177–186.

Malevych, K. (1928). Nove mystetstvo i mystetstvo obrazotvorche [New art and fine art].

Nova Heneratsiia, no. 12, pp. 411–419.

Malevych, K. (1929). Prostorovyi kubizm [Spacious cubism]. Nova Heneratsiia, no. 4,

pp. 63–67.

Malevych, K. (2006). Futuryzm dynamichnyi i kinetychnyi [Futurism is dynamic and

kinetic]. In: Malevych ta Ukraina, pp. 116–127.

Markade, Zh.-K. (2013). Malevych [Malevich] [monograph]. Translated from French by

V. Starko. Kyiv: Rodovid.

Mudrak, M.M. (2018). “Nova generatsiia” i mystetskyi modernizm v Ukraini [“New

Generation” and Artistic Modernism in Ukraine] [monograph]. Translated from English

by H. Yanovska. Kyiv: Rodovid.

Velflin, G. (2009). Osnovnye ponyatiya istorii iskusstv: problema evolyutsii stilya v novom

iskusstve [Basic concepts of art history: the problem of the evolution of style in the new

art]. Translated from German. Moscow : Izdatelstvo V. Shevchuk.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств: проблема эволюции
стиля в новом искусстве / пер. с нем. Москва : Изд-во В. Шевчук, 2009. 290 с.

2. Горбачов Д. Малевич та Україна. Київ : СІМстудія, 2006. 456 с.

3. Казимир Малевич. Київський період. 1928-1930 : Статті. Документи та
листи / упоряд. Т. Філевська. Київ : Родовід, 2016. 336 с.

4. Малевич К. Аналіз нового та образотворчого мистецтва. Малевич та
Україна. Київ, 2006. С. 40–49.

5. Малевич К. Нове мистецтво і мистецтво образотворче. Нова Генерація.
1928. №9. С. 177–186.

6. Малевич К. Нове мистецтво і мистецтво образотворче. Нова Генерація.
1928. №12 с. 411–419.

7. Малевич К. Просторовий кубізм. Нова Генерація. 1929. №4. С. 63–67.

8. Малевич К. Футуризм динамічний і кінетичний. Малевич та Україна. Київ,
2006. С.116–127.

9. Маркаде Ж.-К. Малевич : монографія / пер. з франц. В. Старко. Київ :
Родовід, 2013. 304 с.

10. Mудрак М. М. «Нова ґенерація» і мистецький модернізм в Україні :
монографія / пер. з англ. Г. Яновської. Київ : Родовід, 2018. 352 с.

Copyright (c) 2019 Ліліана Романівна Вежбовська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.