DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.20.2019.172436

Візуальна культура в соціальних мережах

Victoria Solomatova

Анотація


Мета статті – визначити специфіку візуальної культури в соціальних мережах у контексті соціальної самоідентифікації користувачів. Методологія дослідження. Наукові положення дослідження аргументовані на рівні сукупності загальнонаукових методів пізнання (аналітичного, джерелознавчого, історичного) та культурологічних підходів. Наукова новизна. Розглянуто специфіку візуальної культури в популярних соціальних мережах та мобільних додатках «MySpace», «Instagram», «Webrity», «YouTube», «Facebook», «Snapchat», «Tinder» та досліджено особливості соціальної самоідентифікації користувачів; визначено, що домінуючими тенденціями у візуальній культурі соціальних мереж на сучасному етапі є автентичність, справжність та достовірність презентованих користувачами образів, а прискоренню виявлення трендів та домінуючого візуального засобу привертання уваги аудиторії сприяють мобільні додатки, завдяки можливість швидкої візуальної трансляції; доведено позитивний вплив практик соціального навчання на розвиток особистості засобами візуальної культури в мережі Інтернет. Висновки. Побудова ідентичності у ізуальній культурі соціальних мереж на сучасному етапі є складним і безперервним процесом, надзвичайно важливим у якому є здійснення критичного аналізу та здатність робити осмислений вибір підтримки власної популярності в Інтернеті через композицію зображення та ін. Особисті цінності, відповідно до специфіки впливу візуальної культури у соціальних мережах, поєднуються з домінуючими тенденціями формування ідентичності, засобами презентації привабливих образів. Наявність стратегії та інструментів для управління користуванням соціальними мережами, а також мінімалізація порівнянь кожної конкретної особистості з об’єктами візуальної культури, безумовно позитивно відобразяться на розвитку суспільства загалом та окремих індивідуумів зокрема.

Ключові слова


візуальна культура; соціальні мережі; мобільні додатки; соціальна самоідентифікація користувачів; зображення

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Boyd, D. (2008). Why Youth love Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Social Life. In: D. Buckingham, ed. Youth, Identity, and Digital Media. Cambridge, MA, pp. 119–142.

Cinque, T. (2015). Visual networking in an information age. Changing media landscapes. Australia : Oxford University Press, pp. 16–28.

Frew, M. and McGillivray, D. (2005). Health clubs and body politics: aesthetics and the quest for physical capital. Leisure Studies, vol. 24, no. 2, pp. 161–175. DOI: 10.1080/0261436042000300432.

Gibson, J. (1950). The Perception of the visual world. Boston: Houghton Mifflin.

Grace, H. (2014). Culture, aesthetics and affect in Ubiquitous media: the prosaic image (media, culture and social change in Asia Series). London: Routledge.

Jones, R.H. and Hafner, C.A. (2012). Understanding Digital Literacies. New York.

Sappey, J. and Maconachie, G. (2009). The new world of work and employment: fitness workers and what they want from the employment relationship. Proceedings of the 15th World Congress of the International Industrial Relations Association (IIRA): The New World of Work, Organisations and Employment, 24–27 August, Sydney, Australia, 2009. [pdf] Available at: <https://www.researchgate.net/publication/27484083_The_new_ world_of_work_and_employment_fitness_workers_and_what_they_want_from_the_ employment_relationship> [Accessed: 9 February 2019].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Boyd, D. Why Youth love Social Network Sites: The Role of Networked Publics in
Teenage Social Life. Youth, Identity, and Digital Media, 2008. P. 119–142.

2. Cinque T. Visual networking in an information age. Changing media landscapes.
Australia : Oxford University Press, 2015. P. 16–28.

3. Frew M., McGillivray D. Health clubs and body politics: aesthetics and
the quest for physical capital. Leisure Studies. 2005. Vol. 24. № 2. P. 161–175.
DOI: 10.1080/0261436042000300432.

4. Gibson J. The Perception of the visual world. Boston : Houghton Mifflin, 1950.
235 p.

5. Grace H. Culture, aesthetics and affect in Ubiquitous media : the prosaic image
(media, culture and social change in Asia Series). London : Routledge, 2014. 232 р.
6. Jones R. H., Hafner C. A. Understanding Digital Literacies. New York: Routledge,
2012. 214 р.

7. Sappey J., Maconachie G. The new world of work and employment: fitness workers
and what they want from the employment relationship. Proceedings of the 15th World
Congress of the International Industrial Relations Association (IIRA): The New World
of Work, Organisations and Employment, 24–27 August, Sydney, Australia, 2009.
[pdf] URL: https://www.researchgate.net/publication/27484083_The_new_world_of_
work_and_employment_fitness_workers_and_what_they_want_from_the_employment_
relationship. (Accessed: 9.02.2019).

Copyright (c) 2019 Вікторія Василівна Соломатова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.