DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.20.2019.172449

Специфіка аудіовізуальної культури в мультимедійному просторі: звуковий аспект

Serafym Zheliezniak

Анотація


Мета статті – виявити основні сутнісні властивості звуку в аудіовізуальній культурі в мультимедійному просторі, визначити вплив звуку на формування цього явища. Методологія дослідження. Для виконання завдань, що поставлені в цій статті були використані такі наукові методи, як діахронний (виклад історичного розвитку засобів створення звукового супроводу для мультимедійного твору), порівняльний (зіставлення та пошук спільних і відмінних рис у різних властивостях та проявах аудіовізуальних творів в мультимедіа), аналіз і синтез (розкриття окремих складників аудіовізуальної культури в мультимедійному просторі, зокрема звукового супроводу, його характеристик, пов’язаних з мультимедіа, та синтез явища з позицій досягнутих результатів). Наукова новизна. У статті представлено новий погляд на визначення понять мультимедійного твору як цифрового файлу, що зумовлює специфіку роботи з ним, мультимедійного простору як сукупності комп’ютерних засобів та творів, які поєднують декілька видів даних: текст, графіку, відео, звук та ін. У новому аспекті проаналізовано використання звуку в мультимедійних творах, вплив особливостей роботи зі звуком на художній складник мультимедійного твору та на аудіовізуальну культуру загалом. Висновки. У роботі висвітлені загальні характеристики аудіовізуальної культури в мультимедійному просторі. Зокрема, визначені різні типи мультимедійних творів, виокремлено їх особливості, пов’язані з їхньою природою – складним синтезом видів інформації, присутніх у творах. Проаналізовано естетичне наповнення мультимедійного простору, що трансформувалося завдяки специфічній мистецький та технологічній динаміці, зокрема поява нових зразків аудіовізуального контенту в мультимедіа-просторі. Викладені основні етапи розвитку методів та інструментів створення звукового супроводу в мультимедіа. Продемонстровані основні характеристики звуку та його роль у творах аудіовізуальної культури в мультимедійному просторі.

Ключові слова


аудіовізуальна культура; звук; мультимедійний простір; Інтернет; мультимедійний твір; аудіовізуальний твір

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Barba, I.D. (2016). Zvukorezhysura kino i telebachennia. Z osobystoho dosvidu [Film and television sound production. From personal experience]. Geneza idei i dynamika rozvytku ekrannykh mystetstv. (Vol. 1). Kyiv: Vydavnychyi tsentr KNUKiM. pp. 5–15.

Castonguay J. Movie distribution and the internet. Film Reference, [online]. Available at: <http://www.filmreference.com/encyclopedia/Independent-Film-Road-Movies/ Internet-MOVIE-DISTRIBUTION-AND-THE-INTERNET.html> [Accessed: 13 May 2019].

Gotcher, P. (1986). Sound Designer: Computer Music System for the Emulator II and Macintosh: User’s Manual, [pdf]. Available at:<http://www.theemus.com/ documentation/emulatorii/Digidesign_Sounddesigner_for_EmulatorII.pdf> [Accessed: 13 May 2019].

Kunkes, М. (2006). Digital Dreamcatcher: Droidmaker Chronicles the Early Years of Lucasfilm. Cine Montage Jounal of the Motion Picture Editors Guild, [online]. Available at:<https://cinemontage.org/la-strada-1954/> [Accessed: 13 May 2019].

Manning, P. (2013). Electronic and Computer Music. 4nd ed. New York: OUP USA.

Oleksenko, P.F., Koval, V.V., Lazebnyi, V.S., Rozorinov, H.M. and Skopa, O.O. (2014). Tsyfrova obrobka audio- ta videoinformatsii u multymediinykh systemakh [Digital processing of audio and video information in multimedia systems]. Kyiv: Naukova dumka.

Papchenko, V.P. (2018). Interaktyvnist shumiv i pauz u zvukovomu obrazi filmu [Noise and pauses interactivity in a sound image of film]. Naukovyi visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu teatru, kino i telebachennia imeni I. K. Karpenka-Karoho, issue 22, pp.101–107.

Riazantsev, L.V. (2015). Syntez zvuku i zobrazhennia ta funktsii movy u filmi [Synthesis of sound and image and language function in movies]. Kultura i mystetstvo u suchasnomu sviti, issue 16, pp.177–184.

Tracy, E.J. (1985). Droids for Sale. Star Wars’ George Lucas is pushing new technology. Fortune Magazine, [online]. Available at:<http://archive.fortune.com/magazines/ fortune/fortune_archive/1985/08/05/66242/index.htm> [Accessed: 13 May 2019].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Барба І. Д. Звукорежисура кіно і телебачення. З особистого досвіду. Ґенеза ідей і динаміка розвитку екранних мистецтв. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. Т. 1. C.5–15.

2. Папченко В. П. Інтерактивність шумів і пауз у звуковому образі фільму.
Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого. Київ, 2018. № 22. С.101–107.

3. Рязанцев Л. В. Синтез звуку і зображення та функції мови у фільмі.
Культура і мистецтво у сучасному світі. 2015. 16. С.177–184.

4. Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах /
П. Ф. Олексенко та ін. Київ : Наук. думка, 2014. 151 с.

5. Castonguay J. Movie distribution and the internet. Film Reference, [online].
URL: http://www.filmreference.com/encyclopedia/Independent-Film-Road-Movies/
Internet-MOVIE-DISTRIBUTION-AND-THE-INTERNET.html (Accessed: 13 May 2019).

6. Gotcher P. Sound Designer: Computer Music System for the Emulator II and
Macintosh: User’s Manual [pdf]. URL: http://www.theemus.com/documentation/
emulatorii/Digidesign_Sounddesigner_for_EmulatorII.pdf (Accessed: 13 May 2019).

7. Kunkes М. Digital Dreamcatcher: Droidmaker Chronicles the Early Years of
Lucasfilm. Cine Montage Jounal of the Motion Picture Editors Guild [online]. URL: https://cinemontage.org/la-strada-1954/ (Accessed: 13 May 2019).

8. Manning P. Electronic and Computer Music. 4nd ed. New York: OUP USA, 2013.
497

9. Tracy E.J. Droids for Sale. Star Wars’ George Lucas is pushing new technology.
Fortune Magazine, [online]. URL: http://archive.fortune.com/magazines/fortune/
fortune_archive/1985/08/05/66242/index.htm (Accessed: 13 May 2019). p.

 

Copyright (c) 2019 Серафим Володимирович Желєзняк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.