Про журнал

Збірник наукових праць «Культура і мистецтво у сучасному світі» висвітлює актуальні теми теорії та історії української і світової культури, теоретичні та творчі проблеми розвитку культури в сучасних умовах. Матеріали можуть бути корисними для наукових і педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, а також для широкої громадськості.

У журналі публікуються статті з такої тематики: культурологія; теорія та історія української та світової культури; проблеми мистецтвознавства; візуальне та виконавське мистецтво; вивчення і збереження культурної спадщини; музеєзнавство та пам’яткознавство; філософія культури; лінгвокультурологія; культура повсякденності; масова культура; соціокультурна діяльність і т. ін.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 02.07.2020 року № 886 за спеціальностями: 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 034 «Культурологія».

Міністерством юстиції України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 24361-14201 ПР від 03.03.2020 р.

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7950 серія КВ від 06.10.2003 р.

ISSN: 2410-1915 (Print), ISSN: 2616-423X (Online)

Рік заснування: 2003

Періодичність друку: 1 раз на рік (червень)

Мова: українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Тетяна Гуменюк – д-р філос. наук, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)

Заступник головного редактора: Ірина Петрова – д-р культурології, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)

Відповідальний секретар: Юрій Горбань – канд. культурології, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)

Адреса редакційної колегії: Наукова бібліотека, вул. Є. Коновальця, 36, каб. 1, м. Київ, Україна, 01133, тел. +38 (044) 529-61-38

E-mail: culture.art@knukim.edu.ua

«Культура і мистецтво у сучасному світі» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Автор зберігає авторські права і права на публікацію без обмежень.

«Культура і мистецтво у сучасному світі» відображається в таких базах:
BASE, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, EuroPub, Google Scholar, Index Copernicus, Journal Factor, MIAR, ResearchBib, ResearchGate, Scilit, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Наукова періодика України (УРАН)

Поточний номер

№ 23 (2022)
Опубліковано: 2022-06-30

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Переглянути всі випуски