Культура і мистецтво у сучасному світі

Збірник наукових праць "Культура та мистецтво в сучасному світі" висвітлює актуальні теми теорії та історії української та світової культури, теоретичні та творчі проблеми розвитку мистецтва в сучасних умовах. Матеріали можуть бути корисними для наукових і педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, а також для широкої громадськості.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7950 серія КВ від 06.10.2003 р.

ISSN: 2410-1915 (Print), ISSN: 2616-423X (Online)

Рік заснування: 2003
Періодичність друку: 1 раз на рік (червень)
Мова: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв
Головний редактор: Поплавський М. М., доктор педагогічних наук, професор.
Відповідальний секретар: Оборська А.М., кандидат мистецтвознавства, доцент.
E-mail: naukaknukim@ukr.net

«Культура і мистецтво в сучасному світі» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

«Культура і мистецтво в сучасному світі» відображається в наступних базах: WORLDCAT, BASE, Crossref, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Наукова періодика України (УРАН)

Зображення домашньої сторінки журналу