Про журнал

Збірник наукових праць "Культура і мистецтво у сучасному світі" висвітлює актуальні теми теорії та історії української і світової культури, теоретичні та творчі проблеми розвитку культури в сучасних умовах. Матеріали можуть бути корисними для наукових і педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, а також для широкої громадськості.

У журналі публікуються статті з такої тематики: культурологія; теорія та історія української та світової культури; проблеми мистецтвознавства; візуальне та виконавське мистецтво; вивчення і збереження культурної спадщини; музеєзнавство та пам’яткознавство; філософія культури; лінгвокультурологія; культура повсякденності; масова культура; соціокультурна діяльність і т. ін.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 02.07.2020 року № 886 за спеціальностями: 021«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 034 «Культурологія».

Міністерством юстиції України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 24361-14201 ПР від 03.03.2020 р.

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7950 серія КВ від 06.10.2003 р.

ISSN: 2410-1915 (Print), ISSN: 2616-423X (Online)

Рік заснування: 2003
Періодичність друку: 1 раз на рік (червень)
Мова: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв
Головний редактор: Тетяна Гуменюк – д-р філос. наук, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
Заступник головного редактора: Ірина Петрова – д-р культурології, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
Відповідальний секретар: Юрій Горбань – канд. культурології, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
Адреса редакційної колегії: Наукова бібліотека, вул. Є. Коновальця, 36, каб. 1, м. Київ, Україна, 01133, тел. +38 (044) 529-61-38
E-mail: culture.art@knukim.edu.ua

«Культура і мистецтво у сучасному світі» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Автор зберігає авторські права і права на публікацію без обмежень.

«Культура і мистецтво у сучасному світі» відображається в наступних базах: DOAJ, Index Copernicus, ResearchBib, ERIH PLUS, Ulrich's Periodicals DirectoryScilit, WORLDCAT, BASE, Crossref, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Наукова періодика України (УРАН)

Поточний номер

№ 22 (2021)
Опубліковано: 2021-06-30

Весь випуск

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Переглянути всі випуски