ФОРМУВАННЯ ОНЛАЙН-КУЛЬТУРИ ЯК НОВОЇ КУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: ФІЛОСОФСЬКІ РЕФЛЕКСІЇ

Автор(и)

  • Олеся Богданівна Бенюк Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7020-2666
  • Катерина Михайлівна Кириленко Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3303-3947
  • Вікторія Іванівна Стратюк Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7125-3361

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1915.22.2021.235885

Ключові слова:

онлайн-культура; онлайн-платформи; онлайн-простір; пандемія

Анотація

Мета статті — з посиланням на культурфілософські ідеї мислителів ХХ ст. (К. Ясперса, Х. Ортега-і-Гассета, В. Беньяміна) і ХХІ ст. (Е. Шмідта, Дж. Коена, У. Еко) обґрунтувати появу онлайн-культури як новітнього явища сьогодення, стимулом розвитку якого стало всебічне утвердження в умовах пандемії, що спричинена COVID-19, онлайн- простору як простору існування культури в широкому сенсі цього поняття. В дослідженні окреслені головні передумови її появи, наведені аргументи на користь виокремлення поняття «онлайн-культура» як самостійного. В умовах сьогодення відбувається активне формування нового культурного явища, що означається нами як «онлайн-культура». Стимулом до його стрімкого становлення стали спільні для усього людства виклики, спричинені пандемією COVID-19, які стимулювали активний пошук світовою спільнотою нових форм і можливостей для самореалізації та комунікації. Онлайн-культура є об’ємним та багатоскладовим явищем, вона має всі підстави стати не лише характеристикою сучасної культури, але й новою культурною формою. У дослідженні використовуються елементи методів герменевтичного прочитання текстів, порівняльного історико- культурного аналізу текстів, а також метод включеного спостереження. Висновки. Результати дослідження засвідчують, що нині відбувається становлення нового етапу розвитку культури, який авторами розвідки названий «онлайн-культура». Поява такої нової культурної реальності тісно пов’язана з онлайн-середовищем та цифровими формами репрезентації культурних продуктів. Продемонстровано, що прогностичні міркування про її виникнення мали місце в культурфілософських студіях ХХ та ХХІ ст., у ситуації подолання людством пандемічних викликів її поява стає реаліями сьогодення. Поняття «онлайн-культура» корелюється з близькими до нього за змістом та формами репрезентації іншими культурними явищами, такими, як «інформаційна культура», «цифрова культура», «віртуальна культура» тощо, але має самостійне існування та позначає принципово інший культурний зріз сьогодення. Онлайн-культура нині перебуває на початковому етапі свого формування, але темпи її становлення, інспіровані експоненціальним розвитком онлайн-простору, є вкрай високими, що загострює необхідність її культурфілософського аналізу.

Біографії авторів

Олеся Богданівна Бенюк , Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

Кандидат філософських наук, доцент

Катерина Михайлівна Кириленко , Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, доцент

Вікторія Іванівна Стратюк , Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

Магістр, завідувач навчальної лабораторії

Посилання

Bell, W. (2003). Foundations of Futures Studies (Vol. 1: History, Purposes, and Knowledge). Routledge [in English].

Bell, W. (2004). Foundations of Futures Studies (Vol. 2: Values, Objectivity, and the Good Society). Routledge [in English].

Benjamin, W. (1996). Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit: Drei Studien zur Kunstsoziologie [The Work of Art in the Age of Its Technical Reproducibility: Three Studies on the Sociology of Art]. Suhrkamp Verlag [in German].

Bystrytskyi, Ye. (2020). Narodzhennia chuzhoho z identychnosti spilnoty [The Birth of the Alien from Community Identity]. Ideology and Politics Journal, 2(16), 41–59. https://doi.org/10.36169/2227-6068.2020.01.00012 [in Ukrainian].

Eco, U., & Carrière, J.-C. (2012). This is Not the End of the Book. Northwestern University Press [in English].

Florida, R. (2014). The Rise of the Creative Class-Revisited: Revised and Expanded. Basic Books [in English].

Fukuyama, F. (2003). Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution. Picador [in English].

Ito, J., & Howe, J. (2016). Whiplash: How to Survive Our Faster Future. Grand Central Publishing [in English].

Jaspers, K. (2011). The Origin and Goal of History. Routledge [in English].

Kelly, K. (2017). The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future. Penguin Books [in English].

Ortega y Gasset, J. (1994). The Revolt of the Masses. W. W. Norton Company [in English].

Ozhevan, M., & Dubov, D. (2017). Homo ex Machina. Filosofski, kulturolohichni ta politychni peredumovy formuvannia konverhentnoho suspilstva [Homo ex Machina. Philosophical, Culturological and Political Preconditions for the Formation of a Convergent Society] [Monograph]. Feniks [in Ukrainian].

Peccei, A. (1977). The Human Quality. Pergamon Press Oxford [in English].

Popovych, M. (2018). Filosofiia svobody [Philosophy of Freedom]. Folio [in Ukrainian].

Robinson, K., & Aronica, L. (2015). Creative Schools: The Grassroots Revolution That’s Transforming Education. Viking Penguin [in English].

Schmidt, E., & Cohen, J. (2013). The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business. Knopf [in English].

Spengler, O. (2012). Der Mensch und die Technik [Man and Technology]. Arktos Media [in German].

Toffler, A. (1984). The Third Wave. Bantam books [in English].

Toynbee, A. J. (1987). A Study of History (Vols. 1-2). Oxford University Press [in English].

Weizsäcker, E. U. von, & Wijkman, A. (2018). Come On!: Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. Springer [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30

Як цитувати

Бенюк , О. Б., Кириленко , К. М., & Стратюк , В. І. (2021). ФОРМУВАННЯ ОНЛАЙН-КУЛЬТУРИ ЯК НОВОЇ КУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: ФІЛОСОФСЬКІ РЕФЛЕКСІЇ. Культура і мистецтво у сучасному світі, (22), 11–21. https://doi.org/10.31866/2410-1915.22.2021.235885

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ