DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.17.2016.156808

ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА МИКОЛИ ГОГОЛЯ У СВІТОВОМУ БАЛЕТНОМУ МИСТЕЦТВІ

Олександра Ігорівна Гресь

Анотація


У статті розглянуто твори класика російської і української літератури, письменника Миколи Гоголя (1809–1852), втілені на світовій балетній сцені засобами хореографічного мистецтва. Визначено особливості танцювальних постановок «Бісова ніч», «Тарас Бульба», «Ніч перед Різдвом», «Сорочинський ярмарок», реалізованих на вітчизняній балетній сцені, а також у музичних театрах близького та далекого зарубіжжя.

Ключові слова


Микола Гоголь, хореографічне мистецтво, український балетний театр

Повний текст:

PDF

Посилання


Балет: энциклопедия / гл. ред. Ю. Григорович. – Москва : Советская энциклопедия, 1981. – 623 с.

Вишневская И. Л. Театр Гоголя : автореф. дис. … д-ра искусствовед. / И. Л. Вишневская; Ин-т истории искусств. – Москва, 1974. – 36 с.

Гоголь Н. В. Петербургские записки 1836 года / Н.В. Гоголь // Полное собрание сочинений. – Т. 8. – Москва-Ленинград: Издательство АН СССР, 1952. – 740 с.

Загайкевич М. Микола Гоголь і балетна творчість українських композиторів / М. Загайкевич // Студії мистецтвознавчі. – 2009. – № 4. – С. 68–73.

Кокуленко Б. Творчість Миколи Васильовича Гоголя в театрі і танці / Б. Кокуленко // Культура і сучасність. – 2013. – № 1. – С. 143–148.

Красовска В. Об авторе этой книги / В. Красовская // В кн. : М. Михайлов. Жизнь в балете. – Ленинград- Москва: Искусство, 1966. – С. 295–304.

Михайлов М. Жизнь в балете / М. Михайлов. – Ленинград-Москва : Искусство, 1966. – 316 с., ил.

Поламышев А. Театр Н. В. Гоголя: Природа театральности прозы писателя / А. Поламышев. – Москва : Советская Россия, 1982. – 118 с.

Романицький Б. Український театр у минулом і тепер / Б. Романицький. – Київ: Держполітвидав УРСР, 1950. – 64 с.

Рыжова В. Русский театр ХІХ века / В. Рыжова. – Москва : Знание, 1983. – 160 с.

Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка: Історія і сучасність / Ю. Станішевський. – Київ : Музична Україна, 2002. – 736 с., іл.

Фирсанова В. Повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь» и «Ночь перед Рождеством» в инсценировке М. П. Старицкого (К вопросу русско-украинских литературных связей : автореф. дис. ... канд. филол. наук / В. Фирсанова; Ин-т литературы им. Т. Шевченко. – Киев, 1962. – 25 с.

Фокин М. Против течения / М. Фокин ; ред. Г. Н. Добровольская. – [2-е изд., доп. и испр.]. – Ленинград : Искусство, 1981. – 510 с.

Черничко І. Українське театральне мистецтво другої половини ХІХ – початку ХХ століття: джерела, функції, інновації / І. Черничко; НАНУ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Відділ театрознавства. – Київ, ІМФЕ, 1999. – 16 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олександра Ігорівна Гресь

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.