DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.17.2016.156783

АКАДЕМІК ДВОХ АКАДЕМІЙ БОРИС ЛИСІН В СВІТЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ТА КЕРАМОЛОГІЇ

Ольга Володимирівна Школьна

Анотація


Cтаття присвячена життєвому і творчому шляху видатного українського силікатознавця Бориса Савелійовича Лисіна. Ця людина сто років тому змінила хід розвитку галузі вітчизняної тонкої кераміки, очоливши пореволюційний всеукраїнський трест «Фарфор-фаянс-скло». Дворянин за походженням, хімік- технолог за освітою, знавець вітчизняних каолінів і глин за покликанням, останній куратор Києво-Межигірського художньо-керамічного інституту, переданого до відомства Українського технологічного інституту – Інституту силікатів при КПІ, Б. Лисін надзвичайно багато зробив для розвитку українського промислового мистецтва і дизайну фарфору-фаянсу 1920-х – 1930-х рр., однак досі ця грань його спадщини повноцінно не поцінована.

Ключові слова


Борис Лисін, український трест «Фарфор-фаянс-скло», 1920-ті – 1930-ті рр., Межигір’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів НАУГ НМЗУГО (Національний архів українського гончарства) Національного музею-заповідника українського гончарства в с. Опішному). Ф. 18, оп. 1, спр. 1, арк. 1-2. Документи, світлини.

Архів НАУГ НМЗУГО. Ф. 18, оп. 1, спр. 2, арк. 6-8. Листи.

Архів НАУГ НМЗУГО. Ф. 18, оп. 2, спр. 2, арк. 12, 15, 20, 22. Світлини.

Архів НАУГ НМЗУГО. Ф. 18, оп. 2, спр. 4, арк. 1-2. Документи.

Архів НАУГ НМЗУГО. Ф. 18, оп. 2, спр. 5, арк. 1-2. Документи.

Вітренко В. В. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://novograd.org.ua/. Дата доступу: 08.10.2008 р.

Волков В. Химики: Биографический справочник / В. А. Волков, Е. В. Вонский, Г. Г. Кузнецова. – К. : Наукова думка, 1984. – С. 314.

ДАХО (Державний архів Харківського обл.). Ф.-Р. 1956, Український Трест фарфор- фаянс-скло. оп. 1, д. 325. Приказы н / Треста. 10.10 1924 – 01.11.1925. На 500 л. Л. 34, 35, 121.

История Академии наук Украинской СССР. – К. : Наукова думка, 1979. – С. 711.

Інститут архівознавства ЦНБУ імені В. Вернадського. Ф. 28, оп. 1, спр. 1. Окремі аркуші з друкованих праць Б. С. Лисіна. Арк. 4.

ІА ЦНБУ. Ф. 28, оп. 1, спр. 30. 1955. 13 арк. Машинопис. На рос. та укр. мовах.

ІА ЦНБУ. Ф. 28, оп. 1, спр. 37. Не раніше 1963 р. 80 с. Короткий нарис історії техніки силікатних виробництв на Україні. Стаття. Машинопис з рукопис. вставками. На укр. мові. С. 8.

ІА ЦНБУ. Ф. 28, оп. 1, cпр. 38. Б /д. Частина статті. Машинопис. На укр. мові.

ІА ЦНБУ. Ф. 28, оп. 1, cпр. 39. Б/д. Частина статті. На рос. мові.

ІА ЦНБУ. Ф. 28, оп. 1, cпр. 51. Б/д. Машинопис. Тези доповіді. На рос. мові.

ІА ЦНБУ. Ф. 28, оп. 1, спр. 79. На 73 с. З автографом Б. С. Лисіна.

ІА ЦНБУ. Ф. 28, оп. 1, спр. 39. На 60 с. Краткий очерк возникновения и деятельности кафедры силикатов. Витримка. Б/д. Машинопис з рукописними правками. Арк. 10.

Колобов А. Деятельность академика АН УССР Б. С. Лысина в области технологии силикатов / А. Колобов, В. Константинов // Современное состояние, проблемы и перспективы энергетики и технологии в энергостроении. Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции. – Иваново, 1989. – С.156-157.

Константинов В. Фундатор силикатной науки в Украине / В. Константинов // Строительные материалы и конструкции. – 1993. – №2. – С. 43.

Константинов В. Борис Савелійович Лисін (1883–1970) / В. Константинов // Видатнi українськi вченi та iнженери-будiвельники. В.5 / гол. ред. М .М. Жербiн; АБУ, ДНАББ iменi В. Заболотного: Серiя iсторичних нарисiв. Ред. кол. : Г. А. Войцехiвська та ін. – К. : Київоргбуд, 2002. – С. 50-57.

Лисин Б. Керамиковыя канализационныя трубы. Производство и определение их технического достоинства. – К., 1916. – С. 4, 5.

Лисін Б. Виробництво фарфору й фаянсу. – К., 1923 рік. – С. 9.

Лисін Б. Глини і глиняна промисловість на Україні. Черепиця, звончак для шляхів, фарфор, фаянс, цемент, шкло». – К., 1918. – 160 с.

Особовий фонд Б.С. Лисіна // Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. 28, оп. 1-2., спр. 1-294.

Особовий фонд Б. С. Лисіна // Національний архів українського гончарства Національного музею- заповіднику Українського гончарства в Опішному. Ф.18, оп. 1, спр.1-6; оп. 2, спр. 1-2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Ольга Володимирівна Школьна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.