DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.17.2016.156780

ГОСТИННІСТЬ ЯК МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ СОЦІУМУ

Аліна Вячеславівна Поплавська

Анотація


У статті йдеться про передумови виникнення гостинності як явища соціальної культури і фактори сприяння його розвитку. Обґрунтовано важливість і складність інтегрування первісної людини в систему соціокультурних зв’язків. Акцентовано, що саме потреба у торгівлі – тобто налагодженні обміну продуктами виробництва – спонукала наших далеких предків до дружніх стосунків з «іншими».

Ключові слова


гостинність, соціум, соціальна культура, інтегрування, торгівля, обмін, соціокультурні зв’язки

Повний текст:

PDF

Посилання


Байбурин А. К. У истоков этикета / А. К. Байбурин, А. Л. Топорков. – Ленинград : Наука, 1990. – 168 с.

Громов Д. В. Гостеприимство как антропологическая категория / Д. В. Громов // Грамматика гостеприимства. – Москва : ИЭА РАН, 2015. – С. 11–35.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок. – Київ : Довіра, 2006. – 703 с.

Захарова Т. В. Сравнительно-сопоставительное лингвокультурологическое исследование концепта «гостеприимство» (на паремиолог. материале рус. и фр. яз.) : автореф. дис. … канд. филол. наук / Т. В. Захарова; [Юж.- Урал. гос. пед. ун-т]. – Екатеринбург, 2011. – 22 с.

Мосс М. Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах / М. Мосс // Общества. Обмен. Личность. – Москва : «Восточная литература» Ран, 1996. – С. 85–111.

Полевой П. Очерки русской истории в памятниках быта : в 2-х томах. Т. І / П. Полевой. – Санкт-Петербург : Типография В. Денакова, 1879. – 177 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Аліна Вячеславівна Поплавська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.