DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.18.2017.155692

ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ КОСТЮК (КОСТЬО) (1912–1998): ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ

Іvan Pylypets

Анотація


Мета роботи. Дослідження присвячене життєвому і творчому шляху видатного музичного митця Закарпаття та українців Східної Європи Ю. Ю. Костюка (Костьо). Методологія дослідження полягає в науковому об’єктивному підході до висвітлення теми з використанням структурно-системного, культурологічного, порівняльного, хронологічного та функціонального методів. Науковою новизною є розгляд актуальної проблеми, яка на цей час ще не отримала належного висвітлення у вітчизняній науці. Висновки. Доведено, що Ю. Ю. Костюк відіграв важливу роль у різних галузях культури Закарпаття й Лемківщини і зробив вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва краю.

Ключові слова


Ю. Ю. Костюк (Костьо); Закарпаття; Пряшівщина; мистецтво; культура; музика

Повний текст:

PDF

Посилання


Almashiy, M. (2006). Yuriy Yuriyovych Kostyuk: 95th anniversary of the birth folklorist, musicologist. Kalendar Kraieznavchykh Pamiatnykh Dat na 2007 rik [Calendar lore anniversaries in 2007], pp.117–120.

Kostyuk, Y. (1978). History and culture Lemkoю. Nashe Slovo, [Our word], no. 35, p.5.

Kovacs, F. (1999). Yuriy Kostyuk. Kraieznavchyi Slovnyk Rusyniv-Ukraintsiv Priashivshchyny [History Ruthenian-Ukrainian dictionary Presov Region], pp.179–180.

Krasovskyi, I. (1978). Yuriy Kostyuk. Nashe Slovo [Our word], no. 35, p. 6.

Krechko, M. (1982). Have a forgotten !? (Memories of Yuriy Kostyuk). Liubymov V. Yu. Yu. Kostiuk [V. Lyubimov Yury Kostyuk ], pp.93–98.

Liubymov, O. (1972). Pages from the book of life: the 50th anniversary of Yuri Kostyuk. Repertuarnyi Zbirnyk [Repertory collection], no. 1.

Liubymov, V. (1982). Yury Kostyuk. Presov.

Madiar-Novak, V. (2012). The 100-th anniversary of the birth of Y.Y. Kostyuk (Kosto). Kalendar «Prosvity» na 2012 rik [Calendar «Enlightenment» in 2012], pp.32–37.

Madiar-Novak, V. (2007). Kostyuk Yuriy Yuriyovych. Entsyklopediia Zakarpattia: Vyznachni Osoby XX Stolittia, [Encyclopedia of Transcarpathia: outstanding people of the twentieth century], pp. 175–176.

Madiar-Novak, V. (2011). Kostyuk Yuriy Yuriyovych. Ukrainska Muzychna Entsyklopediia [Ukrainian music encyclopedia], vol.3, p.341.

Matsynskyi, I. (1986). When everything in life armhole music: the 75th anniversary of Yuri Kostyuk. Narodnyi Kalendar na 1987 rik [People's calendar for 1986], pp. 71–74.

Mushynka, M. (2017). With the Transcarpathian Ukraine through and Dukla Prague – Presov to: the centenary of the birth of Yuriy Kostyuk (1912–1998). Available at: [Accessed 29 April 2017].

Mushynka, M. (1984). Music – his element. Talking with a music teacher Y. Kostyuk. Yugoslaviya: Nova Dumka, no.40, pp.27–30.

Mushynka, M. (1992). Maestro Yuri Kostyuk. And in a strange environment can serve native people. Karpatskyi Krai [The Carpathian Territory], no.31–32, pp.21–22.

Mushynka, M. (1992). Music teacher with six state exam. Khrystyianskyi Holos [Christian voice], no.12, Munich, p.4.

Mushynka, M. (2007). Not a single day without music: the 85th anniversary of the birth of Yuriy Kostiuk. Karpatskyi Krai [The Carpathian Territory], pp. 95–101.

Rusynka, I. (1982). Yuriy Yuriyovych Kostyuk and his 65 th anniversary. Naukovyi Zbirnyk Muzeiu Ukrainskoi Kultury v Svydnyku, [Scientific collection of the Museum of Ukrainian Culture in Svidnik], vol. 9, pp. 493–557.

Feketa, I. (1992). Knight songs vittsivskoyi. Karpatskyi Krai [The Carpathian Territory], no. 11, p.5.

Khlanta, I. (1995). Yuriy Kostyuk. Literary Zakarpattya XX Stolittia Literary [Transcarpathia in the twentieth century], p. 316–317.

Kostuk Juraj, PhDr., docent – hudobnỳ pedagog (1979). Encyklopédia Slovenska., vol. 3, p.175.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алмашій М. Юрій Юрійович Костюк: 95-річчя від дня народження фольклориста, музикознавця / М. Алмашій // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2007 рік. – Ужгород, 2006. – С. 117–120.

Костюк Ю. З історії та культури лемків / Ю. Костюк // Наше слово. – № 35. – Варшава, 1978. – С. 5.

Ковач Ф. Костюк Юрій / Федір Ковач // Краєзнавчий словник русинів-українців Пряшівщини. – Пряшів, 1999. – С. 179–180.

Красовський І. Юрій Костюк / І. Красовський // Наше слово. – Варшава. – 1978. – № 35. – С. 6.

Кречко М. Хіба таке забувається!? (спогади про Юрія Костюка) / М. Кречко // Любимов В. Ю. Ю. Костюк. – Пряшів, 1982. – С. 93–98.

Любимов О. Сторінки з книги життя : до 50-річчя Юрія Костюка / Олександр Любимов // Репертуарний збірник. – Пряшів, 1972. – № 1.

Любимов В. Ю. Ю. Костюк / В. Любимов. – Пряшів, 1982. – 120 с.

Мадяр-Новак В. До 100-річчя від дня народження Ю. Ю. Костюка (Костьо) / В. Мадяр-Новак // Календар «Просвіти» на 2012 рік. – Ужгород, 2012. – С. 32–37.

Мадяр-Новак В. Костюк Юрій Юрійович / В. Мадяр-Новак // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 175–176.

Мадяр-Новак В. Костюк Юрій Юрійович / В. Мадяр-Новак // Українська музична енциклопедія. – 2011. – Т. 3. – С. 341.

Мацинський І. Коли в житті все пройма музика: до 75-річчя Юрія Костюка /І. Мацинський // Народний календар на 1987 рік. – Пряшів, 1986. – С. 71–74.

Мушинка М. Із Закарпатської України через Дуклю і Прагу – до Пряшева: до століття з дня народження Юрія Юрійовича Костюка (1912–1998) / М. Мушинка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakarpattya.net.ua/Special/92572-Iz-Zakarpatskoi-Ukrainy-cherez-Dukliu-i-Prahu-%E2%80%93-do-Priasheva. – Назва з екрану.

Мушинка М. Музика – його стихія. Розмова з музичним педагогом Ю. Ю. Костюком / М. Мушинка // Нова думка. – Вуковар (Югославія), 1984. – №40. – С. 27–30.

Мушинка М. Маестро Юрій Костюк: «І в чужому середовищу можна служити рідному народу» / М. Мушинка // Карпатський край. – Ужгород, 1992. – № 31–32. – С. 21–22.

Мушинка М. Музичний педагог з шістьма державними екзаменами / М. Мушинка // Християнський голос. – Мюнхен, 1992. – № 12. – С. 4.

Мушинка М. Ні одного дня без музики: до 85-ліття з дня народження Юрія Костюка / М. Мушинка // Карпатський край. – Ужгород, 2007. – С. 95–101.

Русинка І. Юрій Юрійович Костюк та його 65-річчя / І. Русинка // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. – Пряшів, 1982. – Т.9. Кн.1. – С. 493–557.

Фекета І. Лицар вітцівської пісні / І. Фекета // Карпатський край. – № 11. – Ужгород, 1992. – С. 5.

Хланта І. Юрій Костюк / І. Хланта // Літературне Закарпаття у ХХ ст. – Ужгород, 1995. – С. 316–317.

Kostuk Juraj, PhDr., docent – hudobnỳ pedagog // Encyklopédia Slovenska. – Zv.III. – Вratislava, 1979. – S. 175.
Copyright (c) 2017 Іван Васильович Пилипець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.