DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.18.2017.155689

ДИСКУРС СИМФОНІЗМУ В ТВОРЧОСТІ ВАЛЕРІЯ АНТОНЮКА

Оlga Hrytsenko

Анотація


Актуальним є дослідження генези й особливостей розвитку української симфонічної музики на сучасному етапі ствердження національної культурної парадигми. У статті, присвяченій симфонічній творчості сучасного українського композитора Валерія Антонюка, розглянуто основні риси стилю його музики. Представлено його творчий тандем з диригентом Вікторією Жадько. Визначено й проаналізовано твори В. Антонюка, етапні для розвитку української симфонічної музики. Мета роботи: аналіз симфонічних творів В. Антонюка як феномена сукупності художніх, ціннісних, сенсових та комунікативних складових. Завдання дослідження: на прикладі дискурсу оркестрових постановок творів композитора В. Антонюка диригентом В. Жадько простежити процес відтворення музичних образів у культурологічній парадигмі «автор – диригент – слухач». Методологія дослідження полягає в поєднанні описових методів, аналізу й синтезу біографічної детермінації (основного фактора класико-романтичної традиції; культурологічного феномена в художньо-естетичних і стильових орієнтирах) із цілісним музикознавчим дискурсом симфонізму у творчості В. Антонюка. Наукова новизна: вперше здійснено цілісний аналіз симфонізму у творчості композитора В. Антонюка з урахуванням його місця в сучасному соціокультурному контексті. Висновки. В. Антонюк у межах сучасного симфонічного мислення, охоплений прагненням до особливої виразності музичного матеріалу, здійснює конструктивне мовленнєве оновлення симфонічного стилю, досягаючи видатних результатів, що є беззаперечним стимулом до подальшого вивчення творчості цього сучасного українського композитора.

Ключові слова


Валерій Антонюк; Вікторія Жадько; диригент; дискурс симфонізму; композитор; світова прем’єра

Повний текст:

PDF

Посилання


Аsaf’ev, B.V. (1971). Musical form as a process. Leningrad: Muzyka.

Gujva, О.P. (2009). Symphony as the Symphonic method in the hour-space of culture. Kharkiv: UkrDАZТ.

Hrytsenko, О.G. (2017). Simfonic Narrative of Valeriy Antonyuk. Аvailable at : [Accessed 27 Aprele 201].

Zynkevych, Е.S. (2002). Symfonic hyperbola. About the Music of Eugene Stankovich. Uzhhorod: Lira.

Коrniy, L.P. and Syuta B.P. (2014). Ukrainian Music Culture: A Look Through the Centuries. Кyiv: Muzychna Ukrainа.

Коpycya, М.D. (1990). Symfony of B. Lyatoshynsky. The Epoch. Conflicts. Dramaturgy. Кyiv: Мuzychna Ukrayina.

Мuhа, А.І. (2009). Аntonyuk Vаlеiy Yurievich. Composers Ukraina and Ukrainian diaspora. Кyiv: Muzychna Ukrainа.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс / Б. В. Асафьев. – Ленинград : Музыка, 1971. – 376 с.

Гужва О. П. Симфонія та симфонізм у часі-просторі культури : монографія / О. П. Гужва. – Харків : УкрДАЗТ, 2009. – 386 с.

Гриценко О. Г. Симфонічні наративи Валерія Антонюка [Електронний ресурс] / О. Г. Гриценко. – Режим доступу. – http://mus.art.co.ua/symfonichni-naratyvy-valeriya-antonyuka/. – Назва з екрана.

Зинькевич Е. С. Симфонические гиперболы. О музыке Евгения Станковича : монография / Е. С. Зинькевич. – Ужгород : Лира, 2002. – 208 с.

Корній Л. П., Сюта Б. П. Українська музична культура : погляд крізь віки / Л. П. Корній, Б. П. Сюта. – Київ : Музична Україна, 2014. – 590 с.

Копиця М. Д. Симфонии Б. Лятошинского. Эпоха. Коллизии. Драматургия : исследование / М. Д. Копиця. – Київ : Музична Україна, 1990. – 134 с.

Муха А. І. Антонюк Валерій Юрійович // Композитори України та української діаспори : довідник / А. І. Муха. – Київ : Музична Україна, 2004. – 350 с.
Copyright (c) 2017 Ольга Григорівна Гриценко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.