DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.19.2018.141371

Модернізація ІТ-освіти в Україні: проблеми й перспективи соціокультурної сфери

Olena Chaikovska, Maryna Tolmach, Ata Ovezgeldyyev

Анотація


Мета роботи. Зважаючи на процес інтеграції освіти України до міжнародного освітнього простору, необхідно звернути увагу на проекти національної стандартної класифікації освіти, які стосуються напрямів та спеціальностей підготовки IT-спеціалістів та окреслити доцільність цих напрямів професійної підготовки у вищих навчальних закладах культури. Методи дослідження. За допомогою аналізу існуючих проектів національної стандартної класифікації ІТ-освіти зроблено висновки щодо їх відповідності міжнародним стандартам та рекомендаціям. На основі аналізу відкритих статистичних даних наголошено на важливості розвитку соціокультурної сфери як перспективної галузі економіки та необхідності підготовки ІТ-фахівців, що володіють знаннями в даній галузі. Наукова новизна. Розглянуто проблему ІТ-освіти в непрофільних вищих навчальних закладах, зокрема у ВНЗ соціокультурної сфери. Висновки. У статті проаналізовано запропоновані проекти національної стандартної класифікації освіти, які стосуються напрямів та спеціальностей підготовки IT-спеціалістів. Акцентовано увагу на необхідності гармонізації освітніх IT-програм і професійних ІТ-кваліфікацій. Наголошено на доцільності підготовки фахівців з інформаційних технологій у ВНЗ культури у зв’язку з необхідністю оволодіння предметною галуззю, для якої створюється або впроваджується програмний продукт.

Ключові слова


IT-освіта; національна стандартна класифікація освіти; IT-фахівці; соціокультурна сфера

Повний текст:

PDF

Посилання


Kontseptsiia rozvytku osvity Ukrainy na period 2015 – 2025 rokiv. (2014) [online] Available at: [Accessed 15 May 2018].

Matvienko, O. (2013). ‘IT – education in higher educational institutions of culture: expediency and profile’. Visnyk knyzhkovoi palaty [Bulletin of the Book Chamber], no 10, pp. 20–23.

On Approval of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018 – 2020 and approval of a plan of measures for its implementation: The Cabinet of Ministers of Ukraine (2018, January 17), no. 67, [online] Available at: [Accessed 23 Apr. 2018].

Suchasna IT osvita v Ukraini: profesiini standarty (2018) [online] Available at: [Accessed 15 May. 2018].

ACM/IEEE – CS Joint Task Force for Computer Curricula 2013 (2013). Computer Science Curricula 2013 Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science. (2013, December). Available at: [Accessed 23 Apr. 2018].

Cultural times. (2015). The first global map of cultural and creative industries. December 2015. [online] Available at: [Accessed 30 Apr. 2018].

European e – Competence Framework version 3.0. (2014) [online] Available at: [Accessed 23 Apr. 2018].

European ICT Professional Profiles. [online] Available at: [Accessed 23 Apr. 2018].

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED – F 2013), [online] Available at: [Accessed 23 Apr. 2018].

ISO/IEC 12207:2008 – IEEE Std 12207 – 2008 Systems and Software Engineering – Software Life Cycle Processes, [online] Available at: [Accessed 23 Apr. 2018].

Systems and software engineering – System life cycle processes. International Standard ISO/IEC 15288 – IEEE Std 15288 – 2008, [online] Available at: [Accessed 23 Apr. 2018].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Концепція розвитку освіти України на період 2015 – 2025 років. Проект. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/doc/files/news/435/ 43501/project_30102014_1.doc. – Назва з екрану. – Дата звернення 15.05.2018.

Матвієнко О. IT – освіта у вищих навчальних закладах культури: доцільність і профільність / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник книжкової палати. – 2013. – № 10. – С. 20–23.

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 67 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/67 – 2018 – %D1%80. – Назва з екрану. – Дата звернення 23.04.2018.

Сучасна ІТ освіта в Україні: професійні стандарти / Міністерство освіти і науки України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ ua/osvita/visha – osvita/suchasna – it – osvita – v – ukrayini/profesijni – standarti. – Назва з екрану. – Дата звернення 15.05.2018.

ACM/IEEE – CS Joint Task Force for Computer Curricula 2013. Computer Science Curricula 2013 Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science. (2013, December). Retrieved from : http://www.acm.org/ education/CS2013 – final – report.pdf. – Last access 23.04.2018.

Cultural times. The first global map of cultural and creative industries. December 2015. Retrieved from https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/ files/cultural_times._the_first_global_map_of_cultural_and_creative_industries.pdf. – Last access : 30.04.2018.

European e – Competence Framework version 3.0. Retrieved from http://ecompetences.eu/wp – content/uploads/2014/02/ European – e – Competence – Framework – 3.0_CEN CWA_ 16234 – l_2014.pdf. – Last access : 23.04.2018.

European ICT Professional Profiles. Retrieved from ftp://ftp.cen.eu/CEN/ Sectors/List/ICT/CWAs/CWA%2016458.pdf. – Last access: 23.04.2018.

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED – F 2013) http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced – fields – of – education – training – 2013.pdf. – Last access : 23.04.2018.

ISO/IEC 12207:2008 – IEEE Std 12207 – 2008 Systems and Software Engineering – Software Life Cycle Processes. Retrieved from https://pdfs.semantic scholar.org/presentation/1806/1ac358b6dff0d58422fa6eaa781e0283f351.pdf. – Last access : 23.04.2018.

Systems and software engineering – System life cycle processes. International Standard ISO/IEC 15288 – IEEE Std 15288 – 2008. Retrieved from http://marte. aslab.upm.es/redmine/files/dmsf/p_asys–eggineering–methodolgy/150325093527_52_ ISO – IEC – IEEE_15288 – 2008.pdf. – Last access : 23.04.2018.

Copyright (c) 2018 Oлена Антонівна Чайковська, Марина Сергіївна Толмач, Ата Оразгельдійович Овезгельдієв

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.