DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.19.2018.141368

КУЛЬТУРНО-ЦІННІСНИЙ ВИМІР ПОСТ-КОНФЛІКТНОГО ПРИМИРЕННЯ НА ДОНБАСІ

Kostiantyn Semchynskyi

Анотація


Мета дослідження. У статті досліджуються перспективи пост-конфліктного примирення в контексті майбутньої деокупації Донбасу та особливості реінтеграції регіону в український культурно-ціннісний інформаційний простір. Ефктивне пост-конфліктне примирення на українському Донбасі потребує низки кульурно-просвітницьких, інформаційно-виховних, реалібітаційно-адаптивних заходів серед населення тимчасово окупованих територій, які виявляються й окреслюються автором. Методи дослідження. Застосувавши системні, аналітичні, статистичні й компаративні методи, автор приходить до висновку, що успішний результат пост-конфліктного примирення в Україні залежить від здатності держави гарантувати безпеку й високі стандарти життя людей, формувати сприятливі умови розвитку підприємництва і забезпечення роботою та соціальною підтримкою усіх громадян єдиної України незалежно від регіону проживання. Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що автор обґрунтовує необхідність формування комплексної стратегії пост-конфліктного примирення шляхом розбудови в українському суспільстві позитивного миру на засадах справедливості, суверенітету Української держави, верховенства права та поваги до свободи вибору власної долі громадянами. Новизною відзначається і виявлення впливу застосування миротворчих технологій з урахуванням ціннісно-культурних особливостей нині окупованих українських територій та культурно-ціннісний аспект пост-конфліктного примирення на Донбасі в цілому. Висновки. Стратегія пост-конфліктного примирення в Україні має спиратися на ефективну взаємодію державних установ, недержавних суб’єктів, міжнародних та національних організацій аби унеможливити подібні конфлікти у майбутньому. Ефективне пост-конфліктне примирення на Донбасі передбачає поширення українських кульурно-ціннісних домінант, українізацію інформаційно-культурного простору та освітньо-виховної системи, а також вимагає врахування ціннісно-культурної специфіки регіону в процесі реалізації комплексної стратегії примирення.

Ключові слова


культура; пост-конфліктне примирення; цінності; стратегія розбудови миру; реінтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


‘De-occupation / reintegration of Donbas and Crimea: Rhetoric vs. Reality’, [online] Available at: [Аccessed 17.05.2018].

Kotyhorenko, V. (2014). Donbas in ethnic and political dimensions. Kyiv: I. Kuras Institute of Political and Ethnical Researches of the National Academy of Sciences of Ukraine.

‘The Commissioner of the Council of Europe calls for the punishment of the perpetrators of the assassinations and abductions in Donbas’, [online] Available at: [Аccessed 17.05.2018].

‘Peace and Development in Donbas: projects, plans, strategies’, [online] Available at: [Аccessed 10. 01. 2018]

‘International Peacekeeping and War in the East of Ukraine: The Touchpoints. Preventive diplomacy, peacemaking, peacekeeping and peacebuilding in the settlement of the Ukrainian conflict’, [online] Available at: [Аccessed 10. 01. 2018]

‘Ukraine/ The Price of recovering and peace building. Assessment of the restoration and development of peace. Analysis of the impact of the crisis and needs in Eastern Ukraine’, [online] Available at: [Аccessed 10. 01. 2018]

‘Guide to the conflict and peace building in Ukraine’, [online] Available at: [Аccessed 17.05.2018].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Деокупація/реінтеграція Донбасу і Криму: риторика vs. реальність. [Електронний ресурс] // Лабіринти війни. – Режим доступу: http://war.intsecu rity.org/category/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0% B8%D0%BA%D0%B0/?lang=uk – Назва з екрану. – Дата звернення 17. 05. 2018.

Донбас в етнополітичному вимірі / В. Котигоренко [та ін.]. – Київ : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 584 с.

Комісар Ради Європи закликав покарати винних у вбивствах і викраденнях на Донбасі [Електронний ресурс] // Соцпортал. – Режим доступу: http://socportal.info/2016/07/11/komisar-radi-yevropi-zaklikav-pokarati-vinnih-u-vbivs tvah-i-vikradennyah-na-donbasi.html – Назва з екрану. – Дата звернення 17. 05. 2018.

Мир та розвиток на Донбасі: сценарії, плани, стратегії // Бюлетень Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна». – 2014 – №2. – Режим доступу: http://newukraineinstitute.org/media/news/432/file/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%86%D0%A1%D0%94%202-2014-1.pdf. – Назва з екрану. – Дата звернення 10. 01. 2018.

Міжнародна миротворчість та війна на сході України: чи є точки дотику? Превентивна дипломатія, миротворчість, підтримка миру та миробудівництво у врегулюванні українського конфлікту. [Електронний ресурс] // Міжнародний центр перспективних досліджень. – Режим доступу: http://www.icps.com.ua/ assets/uploads/images/files/t_mirotvorchist_a5_4_.pdf. – Назва з екрану. – Дата звернення 10. 01. 2018.

Україна. Оцінка відновлення та розбудови миру. Аналіз впливу кризи та потреб на Східній Україні. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www. un.org.ua/images/RPA_V2_Ukr_.pdf. – Назва з екрану. – Дата звернення 10. 01. 2018.

Guide to the conflict and peacebuilding in Ukraine. [Електронний ресурс] // Insight on conflict. – Mode of access : https://www.insightonconflict.org/conflicts/ ukraine/. – Title from the screen. – Last access 17. 05. 2018.

Copyright (c) 2018 Костянтин Валерійович Семчинський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.