DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.19.2018.141366

РОЗВИТОК МУЗЕОЛОГІЇ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ МУЗЕЮ

Yuliia Kliuchko

Анотація


Мета дослідження – наукове осмислення тенденцій розвитку музеології в умовах соціально-культурних трансформацій музею; визначення основних напрямів діяльності музеїв як активних учасників сучасних культурних, національних і політичних процесів. Методи дослідження базуються на застосуванні міждисциплінарного підходу і використанні аналітичного інструментарію культурології та музеології. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що теоретичне осмислення розвитку музеології в умовах соціально-культурних трансформацій музею дозволило визначити провідні напрями розвитку сучасної музеології як науки. Висновки. Визначено, що сучасна музеологія досліджує загальні закономірності виникнення й трансформації музейної потреби, визначає нову роль музею в суспільстві та культурі. Це обумовлено, з одного боку, розвитком музеології як самостійної дисципліни, а з іншого, нагальними практичними завданнями. Доведено, що інтегративний тип наукового мислення сприяє поглибленню міждисциплінарних зв’язків музеології та розширенню спектра музейних професій; за останні десятиріччя в світовій практиці послідовно вибудовується система термінів, які характерні безпосередньо для музеології й активно використовуються в музейному світі, та є підґрунтям для теоретичного осмислення музеології.

Ключові слова


музеологія; музей; нова музеологія; музейна термінологія; соціально-культурні трансформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Vaidakher, F. (2005). General museology. Lviv: Litopys.

Davallon, J. (1995). Le musée est-il vraiment un média ? Culture & Musées. No. 25. pp. 99–123.

Desvallees, A. Une nouvelle museologie pour le muse moderne. Media dossiers du Louvre: Exposer des oeuvres au muse, [online] Available at: [Accessed 22 April 2018].

Desvallees, A. dir. (2011). Dictionnaire encyclopedique de museologie. Paris: Armand Colin.

Kuklinova, I. (2013). New museology: a modern view on the genesis and development of the movement. Observatoriya kul’tury [Observatory of Culture], no. 4, p. 36.

Mensh, P. van. (2014). To the methodology of museology. Voprosy muzeologii [Questions of museology], no.1 (9), pp. 15–291.

Sapanzha, O. (2012). Museology, museography, museum business: obtaining borders. Muzei [Museums]. no.8, pp. 24–27.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вайдахер Ф. Загальна музеологія : посібник : пер. з нім / Ф. Вайдахер / Львів : Літопис, 2005. – 632 с.

Куклинова И. А. Новая музеология: современный взгляд на генезис и развитие движения / И. Куклинова // Обсерватория культуры. – 2013. – № 4. – С. 36.

Менш, П. ван. К методологии музеологии / П. ван Менш // Вопросы музеологии. – 2014. – № 1 (9). – С. 15−291.

Сапанжа О. Музеология, музеография, музейное дело: обретение границ / О. Сапанжа // Музей. – 2012. – № 8. – 24–27.

Davallon J. Le musée est-il vraiment un média ? / J. Davallon // Culture & Musées. – 1995. – No. 25. – pp. 99–123.

Desvallees A. Une nouvelle museologie pour le muse moderne // Media dossiers du Louvre: Exposer des oeuvres au muse [Ressource électronique]. – Mode d’accès: http:// www. louvre. fr/ sites/ default/ files/ medias fichiers/ louvre -txt -ref –andre- desvallees. Pdf. – Date d’accès 27 janvier 2018.

Dictionnaire encyclopedique de museologie / dir. A. Desvallées, M. François. – Paris: Armand Colin, 2011. – 722 р.

Copyright (c) 2018 Юлія Миколаївна Ключко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.