DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.19.2018.141362

ЗНАК, СИМВОЛ, МІФ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Antonina Hurbanska

Анотація


Мета дослідження – розглянути специфіку використання знаку, символа й міфу в створенні картини українського буття в культурологічній парадигмі поетичної творчості Т. Шевченка. У дослідженні задіяно комплекс методів: аналізу і синтезу – для вивчення стану наукової розробленості теми; історико-генетичний, типологічний, історико-порівняльний – для розширення уявлень про культурологічні параметри досліджуваного явища, його осмислення в контексті національної та європейської наукової думки. Наукова новизна роботи полягає в поглибленному розкритті в поезії Т. Шевченка семантичної системи картини національного буття та мистецтва живописання словом («кінематографічний» код) як потужного джерела енергії художнього впливу на реципієнта, у дослідженні її символічності як складної розгалуженої парадигми культурологічних виявів, діалектики зв’язків між ліричною та науковою рефлексією. Висновки. Доведено, що, використовуючи знак, символ і міф, Шевченко-поет комплексно синтезував символи, концепти, міфологічні й біблійні образи від реального простору дійства до космічної масштабності, а Шевченко-художник задіяв засоби мистецтва живописання словом. Творчість Т. Шевченка глибоко національна, її основною темою є доля України, її народу, водночас вона має універсальний характер, основу якого визначає триєдиність понять «національне – загальнолюдське – духовне».

Ключові слова


Тарас Шевченко; знак; символ; міф; образ; архетип; українська культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Heneraliuk, L. (2008). Shevchenko’s Universalism: The Interaction of Literature and Art. – Kyiv: Naukova Dumka.

Knabe, G. (2005). Semiotics of Culture. Moscow: Rossiyskiy gosudarstvennyy gumanitarnyy universitet.

Losev, A. (1991). Philosophy. Mythology. Culture. Moscow: Politizdat.

Solovei, E. (1998). Ukrainian Philosophic Lyrics. Kyiv: Naukova Dumka.

Pliushch, L. (2001). Exodus of Taras Shevchenko. Kyiv: Fakt.

Shevchenko, T. (2001). Complete collection of works. In 12 Vols. vol. 1 : Poetry 1837–1847. Kyiv: Naukova dumka, 2001.

Shevchenko, T. (2001). Complete collection of works. In 12 Vols. vol. 2 : Poetry 1847–1861. Kyiv: Naukova dumka.

Jung, K.-G. (1991). Archetype and Symbol. Moscow: Renaissance.

Jung, K.-G., Neumann, E. (1998) Psychoanalysis and Art. Kyiv: Refl-book, Vuckler.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Генералюк Л. Універсалізм Шевченка : взаємодія літератури і мистецтва / Л. Генералюк. – Київ : Наукова думка, 2008. – 544 с.

Кнабе Г. Семиотика культуры / Г. Кнабе. – Москва : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2005. – 63 с.

Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. – Москва : Политиздат, 1991. – 525 с.

Соловей Е. Українська філософська лірика / Е. Соловей. – Київ : Наукова думка, 1998. – 374 с.

Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка / Л. Плющ. – Київ : Факт, 2001. 384 с.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. У 12 т. Т.1 : Поезія 1837–1847 / Т. Г. Шевченко ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2001. 784 с.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. У 12 т. Т. 2 : Поезія 1847–1861 / Т. Г. Шевченко ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) та ін. – Київ : Наук. думка, 2001. 784 с.

Юнг К.-Г. Архетип и символ / К.-Г. Юнг.– Москва : Ренессанс,1991. – 306 с.

Юнг К.-Г., Нойманн Э. Психоанализ и искусство / К.-Г. Юнг, Э. Нойманн. – Киев : Refl-book ; Ваклер, 1998. – 304 с.

Copyright (c) 2018 Антоніна Іванівна Гурбанська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.