DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.19.2018.141359

ФЕСТИВАЛІ ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЯК ФОРМА КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Olena Pozhars’ka

Анотація


Мета статті – осмислення фестивалів циркового мистецтва як явища сучасної художньої культури і форма культурної взаємодії. Методологія дослідження. В якості основної теоретичної парадигми в дослідженні використано системний підхід, в межах якого було застосовано такі методи: типологічний дав змогу визначити основні типи фестивалів сучасного циркового мистецтва; аналітичний сприяв виявленню характерних особливостей фестивалів сучасного циркового мистецтва, механізмів їх здійснення і спрямованості діяльності. Новизна полягає в тому, що це дослідження є першим дослідженням на цю тему. Висновки. Фестиваль циркового мистецтва – це культурна подія, яка функціонує за законами художнього комунікаційного видовища і має ряд характерних ознак: синтетичність, нелокальність, присутність глядача як найважливішої художньої компоненти. Фестивалі циркового мистецтва можна поділити на певні типи за такими ознаками: вид мистецтва; територія охоплення; тип інституціональної підтримки; склад учасників; конкурсна чи репрезентаційна основа. Фестивалі циркового мистецтва – це масштабна форма культурної і міжкультурної взаємодії, яка чутливо реагує на основні тенденції в цьому виді мистецтві і сприяє його інтеграції в світовий культурний процес.

Ключові слова


цирк; циркове мистецтво; фестиваль; культурна взаємодія

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreeva, O. (2000). Stability and instability in the context of socio-cultural development. Taganrog: Taganrogskiy institut upravleniya i ekonomiki.

Berg, M. (1998). ‘Rating of art in the mirror of modern press and strategy of criticism’. Sovremennoe iskusstvo i sredstva massovoy informatsii [Modern art and the media], рр. 28–34.

Bykova, E. (2002). ‘National, elite and mass culture’. Kul’turologiya kak obshchaya teoriya kul’tury [Culturology as the general theory of culture], рр. 15–64.

Zakharov, A. (2004). ‘Traditional culture in modern society’. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological research], no. 7. рр. 105–115.

Krivtsun, O. (2001). Aesthetics. Moscow: Aspekt-Press.

Lipkov, A. (1990). Problems of artistic influence. The principle of attraction. Moscow: Nauka.

Lyashchenko, I. (2011). ‘The elite culture of the twentieth century: the problem of definition, socio-cultural background and the main stages of its formation and development’. Naukovi zapysky natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia : Filosofiia [Scientific notes National University of Ostroh Academy. Series : Philosophy], vol. 8, pp. 123–135.

Razlogov, K. (1990). Culture for the uneducated? Social Sciences and Modernity, no. 4, pp. 168–182.

Samokhvalova, V. (2001). Mass cult and a small man. Philosophical Sciences, no. 1, pp. 55–66.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андреева О. А. Стабильность и нестабильность в контексте социокультурного развития / О. А. Андреева. – Таганрог : Таганрогский институт управления и экономики, 2000. – 232 с.

Берг М. Рейтинг искусства в зеркале современной прессы и стратегии критики / М. Берг // Современное искусство и средства массовой информации, 1998. – С. 28–34.

Быкова Э. В. Культура народная, элитарная и массовая / Э. В Быкова // Культурология как общая теория культуры. – Москва, 2002. – С. 15–64.

Захаров А. В. Традиционная культура в современном обществе / А. В. Захаров // Социологические исследования. – 2004. – № 7. – С. 105–115.

Кривцун О. А. Эстетика : учебник / О. А. Кривцун. – Москва : Аспект-Пресс, 2001. – 430 с.

Липков А. И. Проблемы художественного воздействия. Принцип аттракциона / А. И. Липков. – Москва : Наука, 1990. – 240 с.

Лященко І. Елітарна культура ХХ століття: проблема визначення, соціокультурні передумови та основні етапи її формування і розвитку / І. Лященко // Наук. зап. нац. ун-ту «Острозька академія». Сер. : Філософія. – 2011. – Вип. 8. – С. 123–135.

Разлогов К. Э. Культура для необразованных? / К. Э. Разлогов // Общественные науки и современность. – 1990. – № 4. – С. 168–182.

Самохвалова В. И. Маскульт и маленький человек / В. И. Самохвалова // Философские науки. – 2001. – №1. – С. 55–66.

Copyright (c) 2018 Олена Юріївна Пожарська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.