DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.19.2018.141356

КОНЦЕРТНО-МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ ВІННИЦІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Ninel Sizova

Анотація


Мета роботи. У статті досліджено специфіку концертного життя міста Вінниці початку ХХ ст. Визначено роль хорових колективів, оркестрів та окремих виконавців у процесі становлення професійного музичного мистецтва Вінниччини. Охарактеризовано особливості творчої діяльності хорових колективів міста та області, зокрема художньої капели Григорія Давидовського та симфонічного оркестру міста. Визначений вплив окремих творчих постатей на концертно-музичне життя міста. Окремо розглянута діяльність Вінницького музичного технікуму, особливості його роботи, вплив викладачів технікуму на творче життя міста. Методи дослідження полягають у застосуванні культурологічного підходу й системного методу, завдяки чому можна виявити особливості розвитку музичного мистецтва Вінниччини як підсистеми культурної системи регіону та України загалом. Культурологічний підхід дозволяє також проаналізувати особливості професіоналізації музичного мистецтва краю в контексті загальної культурної-історичної ситуації першої третини ХХ ст. Наукова новизна полягає в оприлюдненні матеріалів з архівних фондів, які дозволяють відтворити специфіку музичного життя Вінниччини. Зокрема, наведено нові факти з діяльності хорових колективів, оркестрів та окремих виконавців. Висновки. Результати дослідження дозволяють зробити висновок, що концертне життя Вінниччини початку ХХ ст. було широко представлене власними колективами міста, гастролюючими колективами й окремими виконавцями та було насиченим і різноманітним. Різнобічне дослідження діяльності творчих колективів Вінниччини першої третини ХХ ст., їх орієнтації на певну аудиторію дозволяє усвідомити специфіку процесу професіоналізації хорового мистецтва краю як складової самобутнього образу регіональної музичної культури.

Ключові слова


хорова культура Вінниччини; хоровий колектив; концертна діяльність; хоровий спів; музична освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Antoshko, M. (2011). Vinnytsia region as a component of the artistic culture of Podillya of the 1960s and the first half of the 20th century. Candidate’s thesis. P. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine.

Bermes, I. (2014). Ukrainian choral movement in the context of sociocultural processes of the 19th – early 21st century. D.Ed. Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University.

Boreiko, H. (2010). Cultural life of Rivne region in the 50s-60s of the twentieth century: trends and peculiarities of development. Candidate’s thesis. National Academy of Cultural and Arts Management.

Burdeina-Publika, T. (2010). Formation and development of professional forms of musical life of Vinnytsia region as a component of culture of Podillia. Candidate’s thesis. M. Lysenko Lviv National Music Academy.

Proceedings of the State Archives of Vinnytsia region. R-254. Оp. 1. Case no. 600.

Proceedings of the State Archives of Vinnytsia region. R-254. Оp. 1. Case no. 623а.

Proceedings of the State Archives of Vinnytsia region. R-254. Оp. 1. Case no. 645.

Proceedings of the State Archives of Vinnytsia region. R-254. Оp. 1. Case no. 651.

Proceedings of the State Archives of Vinnytsia region. R-254. Оp. 1. Case no. 1244.

Proceedings of the State Archives of Vinnytsia region. R-256. Оp. 1. Case no. 645.

Proceedings of the State Archives of Vinnytsia region. R-847. Оp. 1. Case no. 72.

Proceedings of the State Archives of Vinnytsia region. R-847. Оp. 1. Case no. 228.

Proceedings of the State Archives of Vinnytsia region. R-925. Description. 2. Case no. 1а.

Theater and music (1918). Slovo Podolii [The word of Podolia], July 26.

Chronicle (1920). Visty [News], July 1.

Chronicle (1919). Shliakh [Way], August 15, no. 1.

Chronicle (1919). Shliakh [Way], August 19, no. 4.

Chronicle (1919). Shliakh [Way], August 23, no. 7.

Chronicle (1919). Shliakh [Way], September 13, no. 23.

Cherkashyna, O. (2012). Theater of Opera and Ballet and the State Conservatory in Vinnytsia as the phenomena of the national culture of the first half of the 20th century. Candidate’s thesis. National Academy of Cultural and Arts Management.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антошко М. О. Мистецьке життя Вінниччини 60-х років XIX – першої половини XX століття в контексті художньої культури Поділля : дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Антошко Марина Олегівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2010. – 191 арк.

Бермес І. Л. Український хоровий рух у контексті соціокультурних процесів ХІХ – початку ХХІ століття : дис. … д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Ірина Лаврентіївна Бермес ; Дрогобиц. держ. пед ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – 435 с.

Борейко Г. Д. Культурне життя Рівненщини у 50-60 роки ХХ століття: тенденції та особливості розвитку : автореф. дис. … канд. іст. наук : 26.00.01 / Галина Дмитрівна Борейко ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 16 с.

Бурдейна-Публіка Т. В. Становлення і розвиток професійних форм музичного життя Вінниччини як складової культури Подільського краю : дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Тетяна Василівна Бурдейна-Публіка ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2010. – 284 с.

Матеріали Державного архіву Вінницької області. ДАВО. Ф. Р-254. Оп. 1. Спр. 600.

Матеріали Державного архіву Вінницької області. ДАВО. Ф. Р-254. Оп. 1. Спр. 623а.

Матеріали Державного архіву Вінницької області. ДАВО. Ф. Р-254. Оп. 1. Спр. 645.

Матеріали Державного архіву Вінницької області. ДАВО Ф. Р-254. Оп. 1. Спр. 651.

Матеріали Державного архіву Вінницької області. ДАВО. Ф. Р-254. Оп. 1. Спр. 1244.

Матеріали Державного архіву Вінницької області. ДАВО. Ф. Р-256. Оп. 1. Спр. 645.

Матеріали Державного архіву Вінницької області. ДАВО. Ф. Р-847. Оп. 1. Спр. 72.

Матеріали Державного архіву Вінницької області. ДАВО. Ф. Р-847. Оп. 1. Спр. 228.

Матеріали Державного архіву Вінницької області. ДАВО. Ф. Р-925. Оп. 2. Спр. 1а.

Театр і музика // Слово Подолії. –1918. – 26 лип.

Хроніка // Вісти. – 1920. – 1 лип.

Хроніка // Шлях. – 1919. – 15 серп. – № 1.

Хроніка // Шлях. – 1919. – 19 серп. – № 4.

Хроніка // Шлях. – 1919. – 23 серп. – № 7.

Хроніка // Шлях. – 1919. – 13 верес. – № 23.

Черкашина О. В. Театр опери та балету і Державна консерваторія у Вінниці як феномени національної культури першої половини XX ст. : дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Олеся Валентинівна Черкашина ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 241 с.

Copyright (c) 2018 Нінель Степанівна Сізова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.