DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.19.2018.141354

ГАРМОНІЯ В СУЧАСНІЙ ХОРЕОГРАФІЇ

Yuriy Ponomarenko

Анотація


Мета дослідження – визначити формотворчі тенденції еволюції хореографії (домінанти експресивних видів мистецтв) як фактор гармонізації глобалізаційних проблем сучасності. Методи дослідження. У роботі над дослідженням використовувалися методи аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення. Наукова новизна. Вперше хореографія розглядається в контексті хореїчного комплексу сучасної культури як новітньої форми синкретизму та синтезу мистецтв. Аналізуються провідні видовищні форми сценізму танцю як актуальної програмної вистави. Висновки. Досліджено, що хореїчність, хореографічність, експресивний вимір – це ті настанови, які є системотворчими в сучасній культурі, де арт-практики рефлектують досвід кінесики танцю та інтерпретують його як внутрішній стрижень формотворення. Виявлено, що досвід вивчення хореографічної культури пов’язаний з культурно-історичною реконструкцією систем нотації танцю як сукупності писемних практик хореїчної реальності культури в цілому. Проаналізовано, що система нотації танцю як певний код переведення динаміків в графематику, а також своєрідна палеографія танцю дає надзвичайно багато, щоб зрозуміти як гармонія руху перетворюється в певний візуальний простір презентації експресивних видів мистецтв.

Ключові слова


культура; хорея; хореографія; танок

Повний текст:

PDF

Посилання


Akhutin, A.V. (2007). Ancient principles of philosophy. St. Petersburg : Nauka.

Vikhreva, N.A. (2008). Preservation and reconstruction of the author’s choreography: methods of fixing and decoding. D.Ed. Russian Academy of Theater Arts.

Gaevskii, V. (2008). Choreographic Portraits. Moscow: Artist. Rezhiser. Teatr.

Dunkan, A. (1989). The Dance of the future. Moscow: Zarya.

Karsavina, T.P. (1972). Theatrical street. Leningrad: Iskusstvo.

Kreg, E.G. (1988). Memories. Articles. Letters. Moscow: Iskusstvo.

Toynbi, A. (1991). Comprehension of history. Moscow: Progress.

Khudekov, S.N. (1913). The history of the dances. In part 4. part. 1. St. Petersburg: Printing house of St. Petersburg newspaper «Petersburg».


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ахутин А. В. Античные начала философии / А. В. Ахутин. – Санкт-Петербург : Наука, 2007. – 784 с.

Вихрева Н. А. Сохранение и реконструкция авторской хореографи : методы фиксации и расшифровки : дис... на соискание науч. степени канд. искусствовеления: 17.00.01 / Надежда Алексеевна Вихрева; Рос. акад. театрального искусства. – Москва, 2008. – 269 с.

Гаевский В. Хореографические портреты / В. Гаевский. – Москва : Артист. Режисер. Театр, 2008. – 606 с.

Дункан А. Танец будущого ; пер. с нем. под ред. Я. Мацкевича / А. Дункан. – Москва : Заря, 1908. – 31 с.

Карсавина Т. П. Театральная улица / Т. П. Карсавина. – Ленинград : Искусство, 1972. – 248 с.

Крэг Э. Г. Воспоминания. Статьи. Письма / Э. Г. Крэг. – Москва: Искусство, 1988. – 399 с.

Тойнби А. Постижение истории / А. Тойнби. – Москва: Прогресс, 1991. – 731 с.

Худеков С. Н. История танцев. В. 4. ч. Ч. 1. / С. Н. Худеков. – Санкт-Петербург : Тип. «Петербургской газеты» Петербург, 1913. – 309 с

Copyright (c) 2018 Юрій Володимирович Пономаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.