DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.19.2018.141353

ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ЖИТЛА НАДДНІПРЯНЩИНИ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Svitlana Oborska

Анотація


Мета статті. Проаналізувати декоративно-художні особливості оформлення та оздоблення сільського житла Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Методи дослідження складає сукупність базових принципів: об’єктивності, історизму, системності, багатофакторності, комплексності, розвитку та плюралізму, а для досягнення мети – використані методи наукового пізнання: проблемно-хронологічний, конкретно-історичний, статистичний, описовий, логіко-аналітичний. Наукова новизна. Проведено мистецтвознавчий аналіз декоративно-художніх особливостей оформлення та оздоблення сільського житла Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., у контексті виявлення традиційних особливостей українського мистецького модерну; розглянуто характерні риси конструкції, оздоблення та інтер’єру; виявлено особливості внутрішнього предметного середовища стилю модерн кінця ХІХ – початку ХХ ст. Висновки. Внаслідок проведеного мистецтвознавчого аналізу декоративно-художніх особливостей оформлення сільського житла Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., виявлено, що засвоєння українською культурою, зокрема вітчизняним модерном, семантичних принципів західного та східного мистецтва було втіленням певної якісної специфіки стосунків людини зі світом, що позначилося на особливостях внутрішнього предметного середовища стилю модерн кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Матеріалізуюча традиція екстер’єру та інтер’єру української оселі, з притаманними їй локально-регіональними конструктивними та декоративно-художніми особливостями є втіленням самобутньої художньо-естетичної реальності.

Ключові слова


сільське житло; оздоблення; інтер’єр; український модерн; Наддніпрянщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilovol, N. (2002). National traditions and design. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts], no. 6, pp. 256–258.

Dmitrenko, M. (1994). Ukrainian Symbols. Kyiv: Narodoznavstvo.

Diachenko, Yu. (2002). The international and national in modern design. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts], no. 6, pp. 248–250.

Lozko, H. (2006). Ukrainian ethnography. Kyiv: ArtEK.

Peretokin, A. (2016). Traditional Ukrainian manor at the end of the 19th – the beginning of the 20th century. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of the Prydneprovsk State Academy of Construction and Architecture], no. 7 (220), pp. 45–54.

Perez, O. (2006). Humanization of the contemporary subject-spatial environment of Ukrainian regions with artistic signs of traditional aesthetics. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Mystetstvoznavstvo. Arkhytektura [Bulletin of the Kharkov State Academy of Design and Arts. Art Criticism. Architecture], no. 5, pp. 43–56.

Ponomariov, A. (1993). The Ukrainian past: An illustrated ethnographic directory. Kyiv: Lybid.

Shcherbakivskyi, V. (1980). Ornamentation of a Ukrainian Hut. Rome.

Yurchenko, P. (1941). People’s Home of Ukraine. Moscow.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Біловол Н. В. Національні традиції і дизайн / Н. В. Біловол // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – 2002. – № 6. – С. 256–258.

Дмитренко М. Українські символи / М. Дмитренко, Л. Іванніков, Г. Лозко [та ін.]. – Київ : Народознавтво, 1994. –140 с.

Дяченко Ю. Г. Інтернаціональне та національне в сучасному дизайні / Ю. Г. Дяченко // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – 2002. – № 6. – С. 248–250.

Лозко Г. Українське народознавство / Г. С. Лозко. – Київ : АртЕК, 2004. – 472 с.

Перетокін А. Г. Традиційна українська садиба в кінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. / А. Г. Перетокін, М. Аксьонов, М. Очеретько // Вісн. Придніпров. держ. акад. будівництва та архітектури. – 2016. – № 7 (220). – С. 45–54.

Перець О. О. Гуманізація сучасного предметно-просторового середовища українських регіонів художніми знаками традиційної естетики / О. О. Перець // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. – Харків, 2006. – № 5. – С. 43–56.

Пономарьов А. П. Українська минувшина: ілюстрований етнографічний довідник / А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. Бетехтіна та ін. – Київ : Либідь, 1993. – 256 с.

Щербаківський В. Орнаментація української хати = L’ornementation de la maison rustique ukrainien / В. Щербаківський. – Рим : [б.в.] 1980. – 46 с.

Юрченко П. Народное жилище Украины / П. Юрченко. – Москва, 1941. – 88 с.

Copyright (c) 2018 Світлана Валентинівна Оборська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.