Устименко , Л. М. (2021). ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТУРИСТИЧНИХ ТРЕНДІВ НА ФОРМУВАННЯ ДОЗВІЛЛЄВОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ. Культура і мистецтво у сучасному світі, (22), 119–128. https://doi.org/10.31866/2410-1915.22.2021.235899