(1)
Устименко , Л. М. ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТУРИСТИЧНИХ ТРЕНДІВ НА ФОРМУВАННЯ ДОЗВІЛЛЄВОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ. CAMW 2021, 119-128.